Archív časopisu Blumentál Október, 2009

Farské oznamy 1. novembra 2009

31.10.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 2. 11. - SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Utorok 3. 11. - Sv. Martina Porres, rehoľníka

Streda 4. 11. - Sv. Karola Boromeo, biskupa

Štvrtok 5. 11. - Sv. Imricha

 • 2. Dušičková pobožnosť

Dnešnú nedeľu 1. novembra 2009, o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude konať v pondelok dušičková pobožnosť po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30, v tento deň sú sv. omše ako v pracovný deň.

 • 3. Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • 4. Fotky zo sviatosti birmovania

Birmovanci, ktorí si objednali CD s fotografiami si ho od budúceho týždňa môžu zakúpiť v kancelárii farského úradu. Cena je 2,- €.

 • 5. Úmysly sv. omší na mesiac december 2009

V utorok 3. novembra od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac december 2009.

 • 6. Lectio Divina

V stredu, 4. novembra pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 7. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 5. novembra 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

 • 8. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 6. októbra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie, počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 9. Fatimská sobota

V sobotu 7. novembra 2009 je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

 • 10. Boj proti hladu

V celoslovenskej zbierke Boj proti hladu - na pomoc pre chudobných na Haiti sa v našej farnosti na tento účel vyzbieralo 2.007,95 € (60.489,50 Sk). Jeden váš dobrý skutok dnes, znamená pre niekoho zajtrašok. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

 • 11. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 1.743,17 € = 52.514,74 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

 • 12. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s bývalým kaplánom vdp. Petrom Cibirom.

 • 13. Sviečka za nenarodené deti

V pondelok 2. novembra si môžeme spomenúť na zomrelé nenarodené deti aj horiacou sviečkou umiestnenou v oknách našich domovov. Zakúpiť si ju možete tuto nedeľu po sv. omšiach od 7.30 hod. pri východe z kostola.

 • 14. Svätomartinská zbierka

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Martina, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy, Arcibiskupský úrad vyhlasuje na budúcu nedeľu ( 8. novembra ) prvú svätomartinskú zbierku, ktorej výťažok bude určený na podporu spoločenstva Cenacolo v Kráľovej pri Senci, ktoré pomáha ľuďom na ceste oslobodenia z rôznych závislostí.

Prispenie do tejto celodiecéznej zbierky nech je naším vonkajším prejavom prijatia odkazu sv. Martina, a to ochoty podeliť sa aj zo svojho mála s blížnym, ktorý je v núdzi.

Za vašu ochotu prispieť nech Vás, na príhovor sv. Martina, odmení Pán.

 • 15. Oznamy Charity Blumentál.

Charita Blumentál oznamuje, že v pondelok 2. novembra 2009 nebude sociálna poradňa poskytovať svoje služby. Za pochopenie ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. októbra 2009

24.10.2009 Andrej Fordinál
  1. Liturgický kalendár

Streda 28. 10. - VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO CHRÁMU

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Nedeľa 1. 11. - VŠETKÝCH SVÄTÝCH

  2. Podielová kniha SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu Brigita Švédska a DVD s filmom Fatima v predajni SSV.

3. Výročie posvätenia chrámu

V stredu 28. októbra 2008 oslávime 121. výročie od posvätenia tohto nášho chrámu. Večer o 17.00 hod. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Peter Cibira. V stredu sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.
Pri príležitosti výročia posvätenia chrámu budeme mať možnosť získavať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu. Navyše je potrebné sa v našom kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

  4. Dušičková pobožnosť

Budúcu nedeľu 1. novembra 2009 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. O 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

  5. Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  6. Zbierka na misie

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke misie. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo a odoslalo na účet Pápežských misijných diel 1.692,20 € (50.979,22 Sk). Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  7. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu sociálnych zariadení pri farskej kancelárii a na nákup podlahovej krytiny v seminárnej miestnosti.

  8. Hodové stretnutie

Dnešnú nedeľu 25. 10. 2009 o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom prosíme, aby ich priniesli so sebou.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. októbra 2009

17.10.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 19. 10. - Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov

Sv. Pavla z Kríža, kňaza

Piatok 23. 10. - Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Sobota 24. 10. - Sv. Antona Clareta, biskupa

 • 2. Podielová kniha SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu Brigita Švédska a DVD s filmom Fatima v predajni SSV.

 • 3. Sviatosť birmovania

V sobotu 24. 10. 2009 zavíta do našej farnosti o. arcibiskup a pri sv. omši, ktorá začína o 10.00 hod. udelí naším birmovancom sviatosť birmovania.

 • 4. Zbierka na misie - Misijná nedeľa

Dnešná nedeľa je Misijná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa koná zbierka na misie.

 • 5. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu sociálnych zariadení pri farskej kancelárii a na podlahovú krytinu v seminárnej miestnosti. Minulý mesiac sme dokončili výmenu vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy vymaľovali seminárnu miestnosť, pričom vďaka za pomoc patrí naším speváckym zborom.

 • 6. Hodové stretnutie

Budúcu nedeľu 25. 10. 2009 o 14.30 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom prosíme, aby ich priniesli so sebou.

7. Liturgický večer

Pozývame vás na slávenie liturgie Eucharistie, ktoré sa uskutoční v sobotu 31. októbra so začiatkom o 17.00 v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove pod názvom Liturgický večer VI. – Communio. Slávenie bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé hudbou a ďalšími spevmi.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. októbra 2009

10.10.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Streda 14. 10. - Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka

Štvrtok 15. 10. - Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Piatok 16. 10. - Sv. Hedvigy, rehoľníčky

Sv. Margity Márie Alacoque,  panny

Sobota 17. 10. - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

2. Boj proti hladu

V našej farnosti bola zbierka Boj proti hladu pre chudobných na Haiti. Zbierku môžete ešte podporiť do 18. 10. 2009 darcovskou SMS v tvare DMS_VINCENT na číslo 877. Cena 1 SMS je 1,00 €.

3. Večeradlo

V sobotu 17. 10. 2009 sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

4. Zbierka na misie - Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 18. 10. 2009 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na misie.

5. Oznamy charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 11. októbra 2009 o 14.30 hod. pozývame záujemcov na prednášku a besedu s názvom “Zážitky a postrehy z trojmesačného pobytu v Keni“. O svoje skúsenosti sa s nami podeli Anka Hlinická.

Zároveň oznamujeme dobrodincom, že sme dostali z Kene vyúčtovanie nákladov vynaložených doteraz z našich milodarov  na zabezpečenie štúdia našej adoptovanej Terezky, zostatok prostriedkov, ktoré sú pre Teresiu k dispozícii ako aj jej školské vysvedčenie a list, ktorý nám posiela. Tieto informácie nájdete na výveske charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. októbra 2009

3.10.2009 Andrej Fordinál
  1. Liturgický kalendár

Utorok 6. 10. - Sv. Bruna, kňaza

Streda 7. 10. - Ružencovej Panny Márie

Piatok 9. 10. - Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov

Sv. Jána Leonardiho, kňaza

  2. Ruženec

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa budeme modliť ruženec s kňazom po rannej sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. Poobede sa budeme modliť ruženec po svätej omši, ktorá začína o 16.30 hod.

  3. Príprava dospelých ku sviatostiam

V stredu, 7. októbra o 19.30 v seminárnej miestnosti na farskom úrade začne prvé organizačné stretnutie dospelých, ktorí sa prihlásili k prijatiu sviatostí.

  4. Lectio Divina

V stredu, 7. októbra pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

  5. Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti v sobotu 24. 10. 2009 o 10.00 hod.

  6. Bezdomovci

Na bočnom stolíku v kostole a na výveske sú adresy organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi a bezdomovcom. Ak im chcete pomôcť, tak nie darovaním financií, ktoré i tak väčšinou použijú na alkohol a omamné látky, ale treba ich nasmerovať tam, kde im naozaj pomôžu. Finančné dary môžete poskytnúť prostredníctvom zbierok na charitu, alebo priamo daným organizáciám. Vďaka za Vašu spoluprácu.

  7. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s bývalým kaplánom vdp. Petrom Rácekom, ktorý v našej farnosti začal duchovnú obnovu pri príležitosti Roka kňazov.

  8. Oznamy charity Blumentál

V pondelok 5. októbra 2009 nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa.

Zároveň pripomíname, že po prázdninovej prestávke, od septembra, Charita  opäť poskytuje možnosť využívania počítačových služieb, a to každý utorok od 16:30 do 18:00 hod. Z dôvodu zaneprázdnenosti našej aktivistky dočasne tieto služby neposkytujeme vo štvrtok. O obnovení ďalšieho termínu budeme včas informovať prostredníctvom farských oznamov aj na internetovej stránke charity.  Ďakujeme za pochopenie.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 4. októbra 2009 pozývame záujemcov do Slovenského národného múzea na zaujímavú výstavu 60 rokov Slovenského ľudového umeleckého súboru. Zraz bude pred múzeom na Vajanského nábreží 2 o 14.oo hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 čislo 10

1.10.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 10 Október 2009
Časopis Blumentál Október 2009

Pridané do rubriky blumentál