Archív časopisu Blumentál Júl, 2021

Farské oznamy 25.7.2021

24.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 7. Sedemnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 26. 7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda 28. 7. féria

Štvrtok 29. 7. Sv. Marty, spomienka

Piatok 30. 7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota 31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Nedeľa 1. 8. Osemnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 500,- 33,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

bbbbbb

 • Ďakujeme dobrodincom Jozefovi a Márii Kanálikovým za štedrý milodar na kostol v sume 3000 €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. júla 2021

18.7.2021

OZNAMY

18. júla 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 7. Šestnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 19. 7. féria

Utorok 20. 7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Streda 21. 7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

Piatok 23. 7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Sobota 24. 7. féria

Nedeľa 25. 7. Sedemnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

 • Pozývame vás na podujatie Hrdí na rodinu. Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie. Podujatie sa uskutoční 24. júla 2021 o 15.00 h na Rudnayovom nám. pri Katedrále sv. Martina.

b

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 15,- 200,- a 30,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. júla 2021

11.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 7. Pätnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 12. 7. féria

Utorok 13. 7. Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka

Streda 14. 7. féria

Štvrtok 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 16. 7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Sobota 17. 7. Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

Nedeľa 18. 7. Šestnásta NEDEĽA v cezročnom období

u

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 60,- a 15,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4.júna 2021

4.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 7. Štrnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 5. 7. SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Utorok 6. 7. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Streda 7. 7. féria

Štvrtok 8. 7. féria

Piatok 9. 7. féria

Sobota 10. 7. féria

Nedeľa 11. 7. Pätnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

 • Minulý týždeň sa na zbierku na Dobročinné diela Svätého Otca vyzbieralo 2412 eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

b

 • V pondelok 5.7. je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. Omše budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 18:00 (slovenská). Nie je to prikázaný sviatok.

b

 • Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

b
 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- a 15,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,- a 20,-.

b

 • Ďakujeme dobrodincom Jozefovi a Márii Kanálikovým za štedrý milodar na kostol v sume 5000 €.

b

Pridané do rubriky farské oznamy