Archív časopisu Blumentál Máj, 2015

Farské oznamy 31. mája 2015

30.5.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

Utorok 2.6: sv. Marcelína  a Petra , mučeníkov, ľ. spom.

Streda 3.6.: sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spom.

Štvrtok 4.6: Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Piatok, 5.6.: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ. spom.

 • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 4. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä tie, ktoré už onedlho pristúpia k prvému sv. prijímaniu a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s  čistením kostola.

V ten deň  bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená biskupom, spojená s procesiou vo vnútornom priestore Katedrály.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 7. júna bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela so začiatkom o 10.30 hod. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 7. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • Litánie kBožskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne zajtra (v pondelok) 1. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom kostole.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  utorok 2. júna od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

 • Lectio divina

V stredu 3. júna sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční záverečné desiate modlitbové stretnutie z cyklu “Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta”. Pozývame Vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o nájomníkoch vinice spolu s naším otcom arcibiskupom.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  5. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6. 6. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

· Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre seniorov: Nakoľko na zájazd do Skalice v sobotu 6. júna 2015,  so zastávkou v Kopčanoch pri kostolíku sv. Margity Antiochijskej, sú ešte voľné miesta, je možné sa prihlásiť, a to  v pondelok 1. júna  ráno  od 8.15 hod.  do 10.oo hod. a podvečer od 17.oo -18.oo hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8  Poplatok je 2 €.  Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Oznam pre rodičov: Končí sa  prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý sa uskutoční v Rekreačnom zariadení Priedhorie Pružina v termíne 4. - 11. júla 2015.  Ak ste ešte neodovzdali prihlášku, treba tak urobiť do stredy 3. júna. O termíne, kedy treba uhradiť poplatok za dieťa, budeme informovať v oznamoch budúcu nedeľu a nájdete ich aj na výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk. Pri platení  zároveň dostanete písomnú informáciu a ostatné  potrebné tlačivá.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. mája 2015

23.5.2015
 • Liturgický kalendár

Pondelok 25. 5: Svätodušný pondelok

Utorok 26. 5: sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

Streda 27. 5. : sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok 28. 5.: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Nedeľa 31. 5.: slávnosť Najsv. Trojice

 • Sviatosť birmovania

V sobotu 30. mája o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania o. arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Prosíme, aby ste zahrnuli do svojich modlitieb aj  našich birmovancov.

 • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1.079,08 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Trojičná púť

Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.

 • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života Vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v mesiaci jún, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: Dnešnú nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre seniorov:  Na sobotu 6. júna 2015 pripravuje charita  zájazd do Skalice,  so zastávkou v Kopčanoch pri kostolíku sv. Margity Antiochijskej, spojenú s odborným výkladom. Návštevu Skalice začneme  sv. omšou. Poplatok je 2 €, prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 25. mája od 17.oo - 18.oo hod. a v stredu 27.mája taktiež od 17.oo - 18.oo hod.  Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

 • Výlet pre rodiny

Pozývame mladé rodiny s deťmi na celodenný autobusový výlet do Zoo Bojnice v sobotu 6. júna. Poplatok: 3 € dospelí a 2 € dieťa.  Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách. Pri prihlasovaní uveďte svoje kontaktné tel. číslo.

 • Týždeň modlitieb mladých za mladých

V tomto týždni od 23. do 31. mája 2015 prebieha celoslovenské podujatie T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie a otvoria svoje srdce Božím túžbam.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. mája 2015

16.5.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 18.5.: sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

Streda 20.5.: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 21.5.: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

Piatok 22.5.: sv. Rity z Kassie, rehoľníky, ľ. spom.

Nedeľa 24.5.: slávnosť Zoslania Ducha Svätého, koniec veľkonočného

obdobia

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 17. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

 • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života Vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v mesiaci jún, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: V nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Rozšírenie poskytovania služieb: Charita Blumentál rozširuje svoje aktivity o sociálnu poradňu. Každú stredu od 16.oo do 17.oo hod v kancelárii charity na Vazovovej 8 sa môžete obrátiť na našu aktivistku , ktorá Vám pomôže napr. s vyhľadávaním pracovných ponúk, vypísaním žiadostí alebo  kontaktuje sa s  príslušnými sociálnymi odbormi za účelom zistenia  možností konkrétnej pomoci.

 • Púť detí v Mariánke

V sobotu 23. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Od nášho kostola budeme odchádzať o 8.00 hod. a vrátime o 17.00 hod. pred kostol. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili v sakristii.

 • Turíčna púť

Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci týždeň v Šaštíne uskutoční zvyčajná Turíčna púť. Začne sa v sobotu 23. mája večerom pre mladých. Hlavný program bude v nedeľu 24. mája - sv. omšu o 10.30 hod. v šaštínskej Bazilike bude sláviť otec arcibiskup. Na Turíčny pondelok 25. mája je pripravená púť seniorov a chorých.

DODATOK K OZNAMOM:

Živý ruženec

Dnes (17.05.2015) o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina bude prebiehať modlitba živého ruženca. Pozývame Vás zažiť spoločenstvo modlitby a následného agapé na dómskej fare.

Výlet pre rodiny

V sobotu 6. júna plánujeme (autobusový) celodenný výlet pre rodiny do Bojníc. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. mája 2015

9.5.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 11.5.: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľ. sp.

Utorok 12.5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ.spom.;

sv. Pankráca, mučeníka, ľ.spom.

Streda 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Štvrtok 14. 5. : slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

Sobota 16. 5. : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30  a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 14. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

V ten deň bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená biskupom.

 • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 15. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 17. mája  sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Oznamy Charity Blumentál

Informácia pre rodičov: Ako sme už informovali, v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity, sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Predhorie - Pružina. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: Po dlhšej prestávke opäť  obnovujeme tradíciu posedení v blumentálskom klube.

Na nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

· Cyrilometodský večer

Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozýva na sériu prednášok na cyrilometodskú tému s názvom „Cyrilometodský večer”. Uskutoční sa vo štvrtok 14. mája  o 18.00 hod. v priestoroch fakulty na Kapitulskej ulici č. 26 v Bratislave.

 • Deň rodiny

Pozývame najmä mladé rodiny s deťmi na tradičné podujatie Deň rodiny, ktoré sa uskutoční  v nedeľu 17. mája od 15.00 do 18.30 hod. v Medickej záhrade v Bratislave. Osobitne toto pozvanie adresujeme rodinám, ktoré sa zvyknú pravidelne stretávať na našej fare.

Program, hry, atrakcie pre deti budú pripravené pre všetky vekové kategórie rodiny. Viac informácií nájdete na: www.denrodiny.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. mája 2015

3.5.2015

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 4. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 4. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Výročná farská poklona

V utorok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Májová pobožnosť

Počas celého tohto mesiaca v rámci májovej pobožnosti  sa modlíme Loretánske litánie po sv. omšiach cez týždeň o 6.30 a 16.30 h.

 • Modlitba za povolania

Prvý štvrtok v mesiaci  7. mája je dňom modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel pamätajme pri večernej adorácii.

 • Lectio divina

V stredu 6. mája o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Teraz treba konať”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o boháčovi a Lazárovi spolu s naším arcibiskupom.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Poďakovanie

V celoslovenskej zbierke na kňazské semináre ste minulú nedeľu prispeli sumou 1512,51 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary. Taktiež vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za milodary od bohuznámych dobrodincov v sume 100 a 150 €, venovaných našej farnosti.

 • Púť v Báči

Dnes popoludní sa v Báči v šamorínskom dekanáte koná púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Pozývame Vás na duchovný program v slovenskom jazyku od 15.00 hod. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Bohoslužba za obete vojen

Vo štvrtok 7. mája  o 16.00 hod. bude otec biskup Mons. Jozef Haľko v Katedrále sv. Martina slúžiť sv. omšu za obete 2. svetovej vojny ako aj za obete súčasných ozbrojených konfliktov vo svete. Pred sv. omšou o 15.15 hod. sa uskutoční občianska spomienka pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny pri Pamätníku víťazstva pred bratislavskou Redutou.

 • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov: Charita Blumentál pripravuje pre deti letný tábor - 7 dňový pobyt v rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina, v termíne od 4. júla do 11. júla 2015. Prihlášky do tábora budú od pondelka  4. mája  k dispozícii v čakárni  farského úradu,  aj na www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku  treba odovzdať v kancelárii farského úradu počas úradných hodín a to  najneskôr do konca mája. Ostatné podrobné informácie budú včas oznámené. Prosíme o čitateľné a úplné vyplnenie všetkých údajov v prihláške kvôli presnej evidencii a hlavne pri poisťovaní detí pred nástupom do tábora.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 5

1.5.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 5 – Máj 2015

Časopis Blumentál - máj 2015

Pridané do rubriky blumentál