Archív časopisu Blumentál December, 2023

Farské oznamy 31.12.2023

30.12.2023

OZNAMY 31. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa        31.12PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny ježiša,      márie a jozefa, sviatok

Pondelok    1.1. OKTÁVA NARODENIA PÁNA, SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE  BOHORODIČKY, slávnosť (prikázaný sviatok)

Utorok        2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Streda          3.1. féria / Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

Štvrtok         4.1. féria

Piatok          5.1. féria

Sobota      6.1. Zjavenie Pána, slávnosť(prikázaný sviatok)

Nedeľa        7.1. DRUHÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - KRST PÁNA, sviatok

Sväté omše  v Blumentáli

Dnes 31.12.2023 bude o 16.30 ďakovná sv. omša, o 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú a o 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním.

Na prikázané sviatky Bohorodičky Panny Márie - 1.1.2024 a na Zjavenie Pána - 6.1.2024 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

Slávenia v Katedrále svätého Martina

V pondelok 1. januára 2024 bude o 10.30 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Podobne potom v sobotu 6. januára 2024 o 10.30, v deň Slávnosti Zjavenia Pána. Všetci sú srdečne pozvaní.

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 3110,- € . Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00).

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

27.12.2023 - 30.12.2023                              - spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1.1.2024                                                    - nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Lectio divina

V stredu 3. januára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chráň sa cudzoložstva (Prís 6,20) - O cudzoložstve, prostitúcii a rozvode v Písme (Mt 19,1-9).

Trojkráľový sprievod

V sobotu 6. januára 2024 sa uskutoční štvrtý trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30, odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať troch kráľov na ich ceste za hviezdou.

CENACOLO

Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa ešte 6.1. o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.

Spoločenstvo Katarínkovcov pozýva 6. januára 2024 o 13.00 - 16.00 na podujatie Traja králi na Katarínke.(pri obci Naháč) V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00, živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 120,- 2x 100,- 50,- 30,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24.12.2023

23.12.2023

OZNAMY

24. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 12. štvrtá adventná nedeľa - Štedrý deň

Pondelok           25.12. NARODENIE PÁNA, slávnosť

Utorok              26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Streda               27.12. Sv. Ján, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok              28.12. Sv. Neviniatok mučeníkov, sviatok

Piatok              29.12. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána, sviatok

Sobota                        30.12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána, sviatok

NEDEĽA          31. 12. PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny     Ježiša, Márie a Jozefa

Sväté omše  v Blumentáli

Dnes 24.12. bude o 16.30 vigílna sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána. O 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú. Následne bude sv. omša o 22.30 a o 24.00 bude polnočná sv. omša.

Narodenie Pána - pondelok 25.12. Sv. omše budú v rovnakom čase ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na slávnosť Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

Na sviatok sv. Štefana (nie je prikázaný sviatok) - utorok 26.12. budú sv. omše: 6.00    7.30    9.00    10.30    12.00     16.30.

Na Nedeľu Sv. Rodiny, na ktorú pripadá v tomto roku aj Silvester 31.12. budú sv. omše o:

6.00    7.30    9.00    10.30    12.00     16.30 (ďakovná) (o 18.00 a 19.00 nebudú).

O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním.

Na Sviatok Sv. Rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána                                                       - pondelok 25.12.2023

Sv. Štefan (26.12.) nie je prikázaný sviatok.

Svätej rodiny, Sv. Silvester - Starý rok                    - nedeľa 31.12.2023

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok     - pondelok 1.1.2024

Zjavenie Pána - Traja  Králi                                     - sobota 6.1.2024

Krst Krista Pána                                                        - nedeľa 7.1.2024

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2023 - 26.12.2023                                                - nespovedáme

27.12.2023 - 30.12.2023                              - spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1.1.2024                                                    - nespovedáme

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

CENACOLO

Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa v nasledovných termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00. Príďte si spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška, tešíme sa na Vás.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 1000,- 2x 200,- 3x 100,- 2x 33,- 30,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17.12.2023

16.12.2023

OZNAMY

17. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 12. Tretia adventná nedeľa (nedeľa gaudete)

Pondelok             18. 12. féria

Utorok                19. 12. féria

Streda                  20. 12. féria

Štvrtok               21. 12. féria

Piatok                  22. 12. féria

Sobota                 23. 12. féria

NEDEĽA          24. 12. štvrtá adventná nedeľa - Štedrý deň

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do 23.12.2023. Počas Štedrého dňa 24.12. 2023 už nespovedáme.

Pondelok až piatok:        5.30 - 7.30            11.00 - 12.30       15.30 - 17.30

Sobota:                          6.00 - 7.30 16.30 - 18.30

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv. spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Sväté omše  v Blumentáli na Štvrtú adventnú nedeľu - Vigília Narodenia Pána

6.00       7.30       9.00      10.30       12.00       16.30 (vigílna) 22:30      24.00 (polnočná)

Na Štedrý deň nás neviaže prikázaný pôst.

Farská ofera

Pri sv. omšiach 25. 12. 2023 na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným  upratovaním nášho chrámu.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 23. 12. 2023 na sv. omšu o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 300,- 150,- 110,- 100,- 100,- 55,- 50,- 23,- € poslané na farský účet a 350,- 200,- 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Vianočné farské oznamy 2023

12.12.2023

VIANOČNÉ   OZNAMY   FARNOSTI   BLUMENTÁL 2023

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 15.12.2023 do 23.12.2023:

Svätá Spoveď

Piatok      15.12

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Sobota     16.12

6:00-7:30

16.30 - 18.30

Nedeľa     17.12.

6:00-12:30

16.30 - 19.30

Pondelok  18.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Utorok      19.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Streda       20.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Štvrtok      21.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Piatok       22.12.

5.30 - 7.30

11.00 - 12.30

15.30 - 17.30

Sobota      23.12.

6:00-7:30

16.30 - 18.30

Prikázané sviatky mimo nedieľ vo Vianočnom období:

Nedeľa     24.12.2023  - 4. adventná nedeľa - Štedrý deň

Pondelok  25.12.2023 - Narodenie Pána

Nedeľa      31.12.2023 - Sviatok Sv. rodiny – Silvester – Starý rok

Pondelok      1.1.2024 -  Bohorodičky Panny Márie – Nový rok

Sobota          6.1.2024 -  Zjavenie Pána - Traja Králi

nedeľa          7.1.2024 - Krst Krista Pána

Ak nasleduje nedeľa a prikázaný sviatok po sebe, je potrebné sa zúčastniť sv. omše oba tieto sviatky.  (4.adventná nedeľa - Narodenie Pána; Sv. Rodiny - Nový rok).

Svätého Štefana (26.12.2023) nie je prikázaný sviatok, je to 2. Vianočný sviatok.

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 7.1.2024.

SV. OMŠE    VO  VIANOČNOM  OBDOBÍ   2023

24.12.2023 Štedrý deň - nedeľa (prikázaný sviatok)

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      22.30 24:00 Polnočná

25.12.2023 Narodenie Pána - 1. Vianočný sviatok - prikázaný sviatok

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

26.12.2023    Sv. Štefana - 2. Vianočný sviatok

6.00      7.30     9.00      10.30      12.00      16.30

31.12.2023    Sv. rodiny - Sv. Silvestra - Starý rok - nedeľa (prikázaný sviatok)

6.00      7.30.     9.00      10.30      12.00      16.30      23.30 adorácia

1.1.2024 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok - prikázaný sviatok

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

6.1.2024 Zjavenie Pána - Traja králi - prikázaný sviatok

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

7.1.2024 Krst Krista Pána - nedeľa (prikázaný sviatok)

6.00      7.30      9.00      10.30      12.00      16.30      18.00 (maďarská)      19.00

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri svätých omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Na Sviatok Svätej rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri svätých omšiach manželské sľuby.

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Prehľad spovedných dní vo Vianočnom období

24.12.2023 - 26.12.2023 - nespovedáme

27.12 2023 - 30.12.2023    -          spovedáme ako zvyčajne

31.12.2023 - 1. 1.2024 -          nespovedáme

2.1.2024 - 5.1.2024             -          spovedáme, ako zvyčajne

6.1.2024 - nespovedáme

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10.12.2023

9.12.2023

OZNAMY

10. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 12. druhá adventná nedeľa

Pondelok             11. 12. féria

Utorok                12. 12. féria

Streda                           13. 12. sv. Lucia, panny a mučenica, spomienka

Štvrtok               14. 12. sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

Piatok                  15. 12. féria

Sobota                 16. 12. féria

NEDEĽA          17. 12. Tretia adventná nedeľa (gaudete)

Zbierka na charitu

Výnos zbierky na charitu bol 4 736,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Spovedanie k Vianočným sviatkom

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše od 15.12. do 23.12.2023. Počas Štedrého dňa 24.12. 2023 už nespovedáme.

Sobota:                          6.00 - 7.30 16.30 - 18.30

Nedeľa:                          6.00 - 12.30 16.30 - 19.30

Pondelok až piatok:        5.30 - 7.30            11.00 - 12.30       15.30 - 17.30

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Na začiatku sv. spovede je vhodné povedať spovedníkovi, v akom stave žijem, či som slobodný a žijem sám, alebo s partnerom/partnerkou bez sviatosti manželstva, či som ženatý, vydatá, rozvedený/rozvedená.

Vianočné farské oznamy 2023

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16. 12. 2023 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

Nahlásenie chorých na predvianočné spovedanie

Do dnes 10.12. 2023 je možné nahlásiť záujemcov o predvianočnú spoveď a sv. prijímanie chorých a starších, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3.12.2023

2.12.2023

OZNAMY

3. decembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 12. Prvá adventná nedeľa

Pondelok            4. 12. féria

Utorok               5. 12. féria

Streda               6. 12. sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Štvrtok              7. 12. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok                 8. 12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť (prikázaný                                           sviatok)

Sobota                 9. 12. féria

NEDEĽA          10. 12. Druhá adventná nedeľa

Zbierka na charitu

Dnes je zbierka na charitu.  Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Od pondelka 4. 12. je možné v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január až marec 2024. Každý si môže dať zapísať jeden úmysel.

Nahlásenie chorých na predvianočné spovedanie

Do nedele 10. 12. 2023, je možné nahlásiť záujemcov o predvianočnú spoveď a sv. prijímanie a to chorých a starších, ktorí nevládzu prísť do kostola. Nahlasovanie prebieha v sakristii alebo vo farskej kancelárii.

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V piatok 8. 12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Blumentáli budú o 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a o 18:00 hod.

Pozývame Vás aj do kostola sv. Jána z Mathy (Trojička), kde o 17:30 hod. bude  Mons. Stanislav Zvolenský sláviť slávnostnú sv. omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii.

Pozvánka SKCH a TV Lux

Televízia Lux a Slovenská Katolícka charita vás pozývajú na stretnutie pri klubových stánkoch na deň sv. Mikuláša, 6. decembra od 11.00 do 13.00 pri Katedrále sv. Martina.

Lectio divina

V stredu 6. decembra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Toto je teraz kosť z mojich kostí (Gn 2,23) - O krehkej manželskej láske, ktorú treba chrániť (Gn 2,21-25).

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 330,- 200,- 30,- 25,- 20,-  € poslané na farský účet.

Oznam františkánov

Od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 v každom františkánskom (minoritskom, kapucínskom) kostole z príležitosti 800. výročia „Vianoc v Greccio”, Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8.decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2.februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať plnomocné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať plnomocné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.

Maltézska pomoc Slovensko

Maltézska pomoc Slovensko Vás až do 23. decembra 2023 srdečne pozýva navštíviť svoj charitatívny stánok na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dobrovoľným príspevkom za vianočné dobroty podporíte projekty na pomoc ľuďom v núdzi. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko budú zároveň počas celého trvania vianočných trhov poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova

Pridané do rubriky farské oznamy