Archív časopisu Blumentál August, 2023

Farské oznamy 27.8.2023

26.8.2023

OZNAMY

27. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 29. 8. Mučenícka smrť svätého Jána krstiteľa, spomienka

Streda 30. 8. féria

Štvrtok 31. 8. féria

Piatok 1. 9. féria

Sobota 2. 9. féria

NEDEĽA 3. 9. DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Prvopiatkový týždeň

   Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia – budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

  • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Oznam Charity Blumentál

Informácia pre seniorov: V sobotu 9. septembra 2023 pripravujeme púť na Skalku pri Trenčíne. Prihlásiť sa môžete v utorok 29.8.2023 v kancelárii charity na Vazovovej 8 od 16:00 – 17:30. Poplatok je 6 €. Podrobné informácie a program dostanete pri prihlasovaní.

Zmena svätých omší počas štátnych sviatkov 29 .8. a 1.9.

v utorok 29.8.2023 a piatok 1.9.2023 nebude svätá omša ráno o 5:45.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 250,- 200,- 200,- 100,- 33,- poslané na účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20.8.2023

19.8.2023

OZNAMY

20. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 8. DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 21. 8. Sv. Pia X., spomienka

Utorok 22. 8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda 23. 8. féria

Štvrtok 24. 8. Sv.Bartolomeja, apoštola, sviatok

Piatok 25. 8. féria

Sobota 26. 8. féria

NEDEĽA 27. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Hodová zbierka

  Výnos hodovej zbierky z minulej nedele bol vo výške 2715,- €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 255,- 110,- 100,- 55,- 50,- 20,- 10,- poslané na účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13.8 2023

12.8.2023

OZNAMY

13. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 14. 8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sviatok

Utorok 15. 8. Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Streda 16. 8. féria

Štvrtok 17. 8. féria

Piatok 18. 8. féria

Sobota 19. 8. féria

NEDEĽA 20. 8. DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

   • V utorok 15. augusta je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú nasledovne: o 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (slov.) a 19:00 hod.

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Hody

  V nedeľu 14. augusta sa po svätých omšiach bude konať hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  Prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

  Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Charita Blumentál

Oznamujeme, že poradňa poskytujúca výučbu práce s počítačom, do konca augusta nebude poskytovať svoje služby. K dispozícii bude opäť od stredy 6. septembra 2023. Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- poslané na účet a 300,- v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6.8.2023

5.8.2023

OZNAMY

6. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 6. 8. PREMENENIE PÁNA, sviatok

Pondelok 7. 8. féria

Utorok 8. 8. Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Streda 9. 8. Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Piatok 11. 8. Sv. Kláry, panny, spomienka

Sobota 12. 8. féria

NEDEĽA 13. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

    • Budúcu nedeľu slávime v našom kostole hody s príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová farská zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  • Hody

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 33,- 30,- 30,- 24,- 20,- poslané na účet.

Pridané do rubriky farské oznamy