Archív časopisu Blumentál September, 2023

Farské oznamy 17.9.2023

16.9.2023

OZNAMY

17. septembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 9. Dvadsiata Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 18. 9. féria

Utorok 19. 9. féria

Streda 20. 9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok 22. 9. féria

Sobota 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa 24. 9. Dvadsiata PIATA nedeľa v cezročnom období

Podujatie - Bratislava za život

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život. Stretnú sa na ňom ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život - pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Poďakovanie za milodary

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti.

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230916006

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. septembra 2023

9.9.2023

OZNAMY

10. septembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 9. Dvadsiata TRETIA nedeľa v cezročnom období

Pondelok 11. 9. féria

Utorok 12. 9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Streda 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 14. 9. Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Piatok 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Sobota 16. 9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 17. 9. Dvadsiata Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Sväté omše na slávnosť Sedembolestnej

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nie je prikázaný sviatok.

Sväté omše budú o: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18:00.

Národná púť

Srdečne pozývame na púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 16. septembra v našej národnej mariánskej svätyni v Šaštíne. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša 15. septembra o 10.30, ktorú bude sláviť J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu.

Oznam Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke bude opäť pokračovať výučba počítačovej gramotnosti, a to od stredy 13. septembra 2023 , v čase ako doteraz, t. j. od 18.oo – 19.oo hod.

BAŠ

Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásenie je možné do 15. septembra 2023. Viac informácií nájdete na stránke mladezba.sk .

Pozvánka na procesiu

Občianske združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúcis podporou Bratislavskej arcidiecézy a v spolupráci s bratmi dominikánmi – farnosťou Bratislava-Kalvária, pozývajú v nedeľu 17. 9. 2023 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom v Katedrále sv. Martina o 14.30. Odtiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde ca o 15.40 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- 30,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3.9.2023

2.9.2023

OZNAMY

3. septembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 9. Dvadsiata DRUHÁ nedeľa v cezročnom období

Pondelok 4. 9. féria

Utorok 5. 9. féria

Streda 6. 9. féria

Štvrtok 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Piatok 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Sobota 9. 9. féria

Nedeľa 10. 9. Dvadsiata TRETIA nedeľa v cezročnom období

  • Zápis úmyslov svätých omší

   Od pondelka 4. septembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

Oznam farskej knižnice

Od 6.9. 2023 začne farská knižnica opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00-11:00 a vo štvrtok 16:00-18:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

Oznam Charity Blumentál - Informácia pre seniorov

Ako sme už informovali, na sobotu 9. septembra 2023 pripravujeme púť na Skalku pri Trenčíne. Keďže je ešte niekoľko voľných miest, je možné sa prihlásiť v pondelok 4. 9. 2023 od 16.oo – 17.30 hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8. Poplatok je 6 €.

Podrobnú informáciu a program púte dostanete pri prihlasovaní.

  • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Dospelí, ktorí sa prihlásili na prípravu na iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), pozývame na stretnutie vo štvrtok 7. 9. 2023 o 18:00 na fare.


   Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách do 10.septembra 2023.

Ďakovná sv. omša

Pozývame vás na ďakovnú sv. omšu pri príležitosti životných jubileí vdp. Štefana Herényiho, ktorá sa uskutoční v našom kostole v stredu 6.9.2023 o 16:30, hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup.


  • Lectio divina

   Aj v tomto školskom roku ste srdečne pozvaní na modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú (pozn. okrem novembra) stredu v mesiaci vždy o 19.00. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov: Pane, čože je človek, že myslíš na neho? (porov. Ž 144,3). Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6. septembra, má názov - „Pamätaj, že si prach.“ (porov.

   Ž 90,3) - O pôvode človeka zo zeme a skúsenosti ľudskej pominuteľnosti. Bude sa uvažovať nad úryvkom: Gn 2,4-7.

   Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy