Archív časopisu Blumentál Jún, 2017

Farské oznamy - 25. jún 2017

24.6.2017

Prikázaný sviatok Petra a Pavla

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú nasledovne:

Ráno a dopoludnia: 5:45, 6:30, 9:00, 12:00

Popoludní a večer: 16:30, 18:00, 19:00

Poďakovanie pánom kaplánom

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Stanislavovi Čúzymu a pánovi kaplánovi

vdp. Petrovi Drbohlavovi za obetavú službu v našej farnosti.

Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

Privítanie nových kňazov do našej farnosti

Na budúcu nedeľu privítame v našej farnosti nových kňazov, konkrétne nového pána kaplána vdp. Vladimíra Mikulca, doterajšieho kaplána v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.
Ako výpomocný duchovný bude v našej farnosti pôsobiť
vdp. Benjamin Kosnáč, ktorý doposiaľ pôsobil v USA, v meste Detroit.

Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe vo farnosti Blumentál.

Zbierka

Túto nedeľu sa koná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Vyslovujeme vám Pán Boh odmeň!

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Pozvánka
Pozývame veriacich na slávnosť Cyrilometodská ratolesť, ktorá sa bude konať v nedeľu 2. júla 2017 pri kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. O 15.00 hod. bude spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. začne svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. (Plagát je na výveske)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. jún 2017

24.6.2017

Zmena sv. omší – 18. 6. 2017

Túto nedeľu (18. 6. 2017) je zmena sv. omší – z dôvodu konania celobratislaveskej procesie Božieho Tela. Sväté omše nebudú o 10:30 a o 12:00 hod.

Popoludňajšie sv. omše budú bez zmeny.

Zbierka

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Dokument AKVINAS

Farnosť Bratislava – Kalvária pozýva na predpremiéru nového dokumentu s názvom AKVINAS, opisujúceho životný príbeh najstaršieho, dnes už 102 ročného, slovenského dominikána P. Akvinasa Gaburu OP.

Predpremiéra sa uskutoční v piatok 23. 6. o 19:00 hod. po večernej sv. omši vo farskom kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii.

Úvodné slovo bude mať Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, ktorý podáva
v dokumente aj svoje osobné svedectvo.

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby v dňoch 23.6. – 25.6. o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave. Viac informácii je na plagáte vo výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. jún 2017

11.6.2017

Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a aKrvi

Vo štvrtok 15. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše budú:

dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 12:00

večer: 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom.

Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

Zmena sv. omší v nedeľu

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti koncelebrujúcich kňazov a veriacich laikov, zodpovedajúcej dôležitosti slávnosti Božieho Tela ako svedectva verejného vyznania viery, sväté omše o 10:30
a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička).
Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V piatok, 16. júna o 18:00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave, uskutoční pontifikálna sv. omša, z príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Bude ju sláviť otec arcibiskup
a všetci sú srdečne pozvaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. jún 2017

5.6.2017

Zápis sv. omší

Zapisovanie úmyslov bude vždy po sv. omši v sakristii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 6

1.6.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 6 –  jún 2017

Časopis Blumentál - jún 2017

Pridané do rubriky blumentál