Farské oznamy 7. októbra 2012

9.10.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 14. októbra 2012 po sv. omšiach v predsieni kostola.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Všetci prihlásení dospelí kandidáti na prijatie sviatostí budú mať prvé stretnutie v pondelok  8. októbra o 19.30 hod. na Farskom úrade Blumentál (Vazovova 8).

  • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v PIATOK 12. októbra o 18.00 hod. Po svätej omši bude prvé - organizačné  stretnutie s pánom kaplánom.

· Rok viery

Vo štvrtok 11. októbra 2012 sa začína Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Pri príležitosti otvorenia Roku viery sa bude v našej Bratislavskej arcidiecéze sláviť sv. omša v Katedrále sv. Martina vo štvrtok 11. októbra 2012 o 18.30 hod., na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze budú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina - vždy 2. štvrtok v mesiaci o 18.30 hod. Tematicky budú zamerané na priblíženie 12 článkov apoštolského vyznania viery.

· Dni Antona Bernoláka

V rámci podujatia Dni Antona Bernoláka v Bratislave, organizovanom Maticou slovenskou, bude slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina v sobotu, dňa 13. októbra 2012 o 17.00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po skončení svätej omše  bude nasledovať položenie vencov k pamätníku A. Bernoláka na Rudnayovom námestí.

  • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom v bratislavskej predajni SSV.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 100,- €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Ako sme už informovali, na sobotu 13. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke:  www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál