Farské oznamy 1. februára 2015

31.1.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 2. 2. - sviatok Obetovania Pána - Hromnice

Utorok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Štvrtok 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Piatok 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

 • Obetovanie Pána

V pondelok (2.2.) slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30, 16.30, výnimočne aj o 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok (2.2.) od 16.00 hod. v Seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

 • Svätoblažejské požehnanie

V utorok (3.2.) pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať  ako obvykle.

Prvá sobota v mesiaci - po rannej sv. omši bude nasledovať modlitba fatimského ruženca.

 • Lectio divina

V stredu (4.2.) o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční ďalšie stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému Až zo srdca odpúšťať - O odpúšťaní.

 • Akcia pre mládež

V sobotu (7.2.) sa uskutoční program pre mladých s názvom “Ktosi ťa volá”. Viac informácii nájdete na výveske alebo na http://mladezba.sk/

 • Svetový deň modlitby a boja proti obchodovaniu sľuďmi

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel, aby sme sa aj my sami stali citlivejšími na tento bolestný jav prítomný v súčasnom svete.

Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu (8.2.) v jezuitskom kostole v Bratislave o 19.00 hod. (po skončení sv. omše o 18.00 hod.) a bude sprevádzané spevmi z Taizé.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  (8.2.) bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary. Doterajšiu, poveternostnými vplyvmi narušenú, plechovú krytinu vymeníme za kvalitnejší pozinkovaný plech. Na základe ponúk, ktoré už onedlho dostaneme, by sme chceli realizovať práce v poveľkonočnom období.  Vopred chceme poďakovať za vašu ochotu byť nápomocní aj tomuto projektu tak, ako tomu bolo aj v minulosti.

 • Poďakovanie

Chceme úprimne poďakovať  za individuálne milodary pre našu farnosť  v celkovej sume 100,- €. Pán Boh odmeň.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne odporúčame článok Kultúra života a kultúra smrti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál