Farské oznamy - 3. december 2017

2.12.2017

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 3.12.2017 sa koná zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V piatok, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 5:45; 6:30 ; 9:00; 10:30 (školská); 12:00; 16:30; 18:00 (slovenská); 19:00

P

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

P

Štvrtková adorácia s Béčkarmi

Tohto týždňová štvrtková adorácia bude sprevádzaná blumentálskym zborom Béčkari. Srdečne Vás pozývajú.

P

Adventná akadémia ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Dňa 9.12.2017 o 19:00 hod. (po večernej sv. omši) Vás srdečne pozývame na adventnú akadémiu na ktorej vystúpi známa speváčka Hanka Servická so svojou kapelou a náš pán kaplán Martin Šafárik.

P

Zápis úmyslov svätých omší

Zápis omšových úmyslov na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC, sa začne od pondelka 4.12.2017 po všetkých svätých omšiach v sakristii. Každý veriaci má možnosť zápisu jednej svätej omše na mesiac.

P

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Počas tohto týždňa, do 12.12.2017, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

P

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.12.2017 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Adventná misijná burza

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Adventnú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 9.12.2017 (sobota) v čase od 10. do 17. hod. v pastoračnom centre Kostola sv. Rodiny v Petržalke.

P

Modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Jeremiáš sa rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Bude ho viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Pozývame na svätú omšu spojenú so zasvätením Bratislavy Panne Márii, ktorú bude v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť Najsvätejšej Trojice) 8.12.2016 o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Duchovná obnova pre dospelých mladých

Jezuitskí mladí pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s témou Dôvera - život podľa Božej vôle (Máriino fiat). Uskutoční sa v sobotu 9.12.2017 v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity o 15:00.

P

Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo časopisu Blumentál – k dispozícii je na obvyklom mieste v kostole.

P

Poďakovanie za milodary

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známym darcom milodarov v sume 200 euro a v pokladničke 500 euro.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál