Z Vašich listov

1.11.2008 redakcia časopisu

Matka ani teraz nesklamala
Dňa 7. septembra otriasla celým Slovenskom správa, ktorá zaznela z éteru, že v skorých ranných hodinách havaroval v Chorvátsku autobus so slovenskými občanmi. Táto správa šokovala skutočnosťou, že pri havárii zhynulo štrnásť pasažierov a dvadsať ďalších bolo ťažko či ľahšie zranených, i pohľadom na neustále sa opakujúce zábery na havarovaný autobus. Tí, čo prežili túto hrôzu, sa len ťažko rozpamätúvali na okamihy hrôzy, na moment, keď autobus prerazil zvodidlá a narazil do betónového piliera nadjazdu. Po zverejnení správy sa novinári i pracovníci elektronických médií obracali na príbuzných tých, čo haváriu autobusu prežili, aby sa informovali o situácii, o zdravotnom stave ich ranených príbuzných.

Zaujímavá správa zaznela 8. septembra v deň sviatku narodenia Panny Márie v televíznych novinách STV i súkromnej Markíze. Svedectvo vydala pani, ktorá mala v autobuse svojich blízkych. Tí, akoby zázrakom vyviazli bez jediného škrabanca. Pani podala prekrásne svedectvo viery, ktoré len potvrdilo, že ten, kto sa obracia s prosbou o pomoc k Ježišovej Matke, neostane nevyslyšaný. Pani hovorila o tom, že denne zasväcuje celú svoju rodinu Panne Márii a verí, že práve ona zachránila jej blízkych. Takto táto mariánska ctiteľka verejne pred televíznymi kamerami svedčila o tom, že Panna Mária naozaj pomáha a chráni svojich ctiteľov aj v okamihoch ohrozujúcich život, aj tam, kde nijaký lekár ani nijaká poisťovňa pomôcť nemôže. Veď: Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba prosil o pomoc…

Skončil sa mesiac október, ktorý bol príležitosťou zúčastňovať sa na spoločnej modlitbe posvätného ruženca, a aj tak si posilňovať dôveru v pomoc našej nebeskej Matky, jej zasväcovať nielen seba, svoj život, ale aj svojich najbližších tak, ako to robila a iste aj ďalej robí mariánska ctiteľka, ktorá neváhala verejne vydať svedectvo po havárii slovenského autobusu v Chorvátsku.

Žijeme tempom, ktoré prináša takmer denne nielen havárie na cestách, ale aj „havárie” v našich rodinách, na pracoviskách, všade tam, kde zlyhávajú morálne zásady,
kde sa jednotlivci, ale postupne, zdá sa, aj celá spoločnosť, zrieka náboženských
a etických princípov.

Aj keď sa ružencový mesiac skončil, berme naďalej do rúk ruženec a s vierou a dôverou sa utiekajme k Márii rozjímajúc o tajomstvách jej Syna. Zvlášť v tomto roku, keď prežívame jubilný rok 150. výročia Lurdských zjavení. Tam v Lurdoch, ktoré v tomto roku navštívilo opäť aj množstvo slovenských pútnikov, Mária denne dokazuje svojim ctiteľom, že drží nad nimi svoju mocnú ochrannú ruku. A hoci nie všetci chorí odchádzajú z tohto pútnického miesta telesne uzdravení, načerpajú tam duchovnú silu, aby s láskou dokázali prijať svoje životné kríže tak, ako ich prijala ona.

V. H.


Pridané do rubriky z Vašich listov | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 11 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.