Farské oznamy 29. novembra 2009

28.11.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 30. 11. - SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Štvrtok 3. 12. - Sv. Františka Xaverského, kňaza

Piatok 4. 12. - Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

 • 2. Rorátne omše

Počas všedných dní adventného obdobia od 1. 12. do 17. 12. budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • 3. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • 4. Úmysly - Január 2010

V utorok 1. decembra 2009 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na január 2010.

 • 5. Lectio Divina

V stredu, 2. decembra pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 3. decembra je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia. Zároveň sa v tento deň uskutoční sv. omša za záchranu počatého života o 18.30 v kostole na Kramároch. Bližšie informácie sú na výveske.

 • 7. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4. decembra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 8. Fatimská sobota

V sobotu 5. decembra je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

 • 9. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 2.191,58 € = 66.023,50 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

 • 10. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s bývalým kaplánom vdp. Pavlom Flajžíkom.

 • 11. Otváranie kostola

Minulý týždeň boli vypáčené pokladničky v našom kostole a viackrát bol chrám znečistený bezdomovcami. Z týchto vážnych dôvodov bude chrám otvorený počas dňa iba vo vstupnej časti kostola.

 • 12. Mikuláš

Budúcu nedeľu pozýva sv. Mikuláš deti našej farnosti na stretnutie počas sv. omše o 10.30 hod. Mnohodetné rodiny sú pozvané o 15.00 hod. do UPC v Mlynskej Doline.

 • 13. Zbierka na charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Bratislavskej katolíckej charity. Je to jedna z možností ako pomôcť ľuďom v núdzi a aj bezdomovcom. Ak im chcete naozaj pomôcť, tak nie darovaním financií priamo im, ale treba ich nasmerovať tam, kde im pomôžu. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 14. Farský ples

Milí blumentálci,

minulý rok sme úspešne obnovili tradíciu blumentálskych plesov a v nasledujúcej plesovej sezóne by sme radi v tejto tradícii pokračovali.

Opäť rozbiehame plesové prípravy, dohadujeme termíny, dodávateľov a opäť hľadáme partnerov, ktorí majú chuť a možnosť nám pomôcť finančne či s prípravami.

Ples je plánovaný na druhú polovicu januára a my sa Vám čoskoro ohlásime s ďalšími informáciami o spustení predaja lístkov a potvrdíme konečný termín. Vás, milí Blumentálci, prosíme o modlitby, aby sme všetko zvládli…  Tešíme sa na Vás,

Vaši Béčkari


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál