Farské oznamy 11. júla 2010

10.7.2010

  • 1. Liturgický kalendár

Utorok 13.7 - Sv. Henricha

Streda 14. 7. - Sv. Kamila de Lellis, kňaza

Štvrtok 15. 7. - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok 16. 7. - Panny Márie Karmelskej

Sobota 17. 7. - Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

  • 2. Pohreb Dr. Marsinovej

Dňa 2. júla si vo veku 88 rokov Pán povolal našu farníčku PhDr. Martu Marsinovú, ktorá sa v minulosti zapájala aj do pastoračných aktivít našej farnosti Bratislava - Blumentál. Okrem iného prispievala do časopisu Blumentál, založila farské spoločenstvo Ženy ženám a  angažovala sa aj v ekumenickom hnutí.

Zádušná sv. omša bude v našom chráme v pondelok 12. 7. o 12:00 h. Pohreb bude v ten istý deň o 14:00 h. na cintoríne v Slávičom údolí.

  • 3. CD - fotografie birmovancov

Birmovanci, ktorí si objednali CD s fotografiami, si ich môžu vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

  • 4. Oznam Charity Blumentál

Z dôvodov čerpania dovoleniek nebude počas mesiacov júl - august poskytovať svoje služby sociálna poradňa v dňoch utorok, streda, štvrtok. V pondelok bude poradňa poskytovať služby v obvyklom čase, v prípade dovolenky zmenu vopred ohlásime. Rovnako aj právna poradňa nebude poskytovať služby, iba vo vopred ohlásených termínoch.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál