Farské oznamy 26. decembra 2010

26.12.2010 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 27. 12. - sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Sobota 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok

  • Dobrá novina

Dnes sa po sv. omši o 10.30 predstavia koledníci so svojím programom. Záujemci, ktorí by chceli koledníkov prijať doma,  môžu sa  zapísať na zoznam v kostole pri časopisoch. Koledovať po domoch sa bude 27. a 28. decembra.

  • Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť bude dnes popoludní o 15.30 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

  • Vstupenky na ples

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

  • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2010/2011 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

  • Program na Nový rok 2011

V sobotu 1. januára 2011 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Termín fatimskej soboty

Vzhľadom na liturgickú slávnosť Panny Márie Bohorodičky je termín fatimskej soboty určený na 8. januára po skončení sv. omše o 6.30 hod.

  • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2011 budeme zapisovať až v pondelok 10. januára 2011 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Poďakovanie

Úprimné „Pán Boh odmeň!” vyslovujeme všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorý sa po celý rok angažujete v práci pre našu farnosť. Všetkým prajeme požehnaný Nový rok.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál