Farské oznamy 5. decembra 2010

5.12.2010 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Utorok 7. 12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda 8. 12. - slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Štvrtok 9. 12. - sv. Juana Diega Cuauhtlatoatzina, ľ. spom.

Sobota 10. 12. - sv. Damaza I., pápeža, ľ. spom.

  • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 v pondelok 6. decembra v kostole Kapucínov.

  • Prikázaný sviatok

V stredu 8. decembra slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

  • Zbierka na Charitu - poďakovanie

Pri zbierke na Katolícku charitu minulú nedeľu ste prispeli sumou 2159,77 €, začo vám vyslovujeme úprimné poďakovanie.

  • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Dobrá novina

Zároveň pozývame všetkých koledníkov  a priaznivcov Dobrej noviny na vysielaciu sv. omšu s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, ktorá bude v sobotu 11.12. o 17 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici. Obetným darom budú nepoužité 50 centové známky. Od 15.00 hod. bude pre deti zaujímavý program v pastoračnom centre.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

  • Koncert

Pozývame vás do nášho chrámu na adventný koncert Magnificat budúcu nedeľu 12. decembra o 15.00 hod. Vystúpia Spevácky zbor Technik, Kresťanský komorný orchester ZoE a Jana Melišková (soprán).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál