Farské oznamy 1. júla 2012

30.6.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Utorok, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Streda, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Štvrtok, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Piatok, 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Sobota, 7. 7.:  sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 2.7. do 31.8. budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

  • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Vo štvrtok 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o 6.00,  7.30,  9.00 , 16.30 a 18.00 h.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.7. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať o týždeň neskôr - v pondelok 9. júla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Poďakovanie

V zbierke „Obulus - halier sv. Petra”, ktorá sa konala na sviatok sv. Petra a Pavla a je určená na pomoc aktivitám Svätého Otca, ste prispeli sumou 1.464,53 €. Za Vaše milodary úprimné  „Pán Boh odmeň!”

  • Farský časopis

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Vašej pozornosti taktiež odporúčame najnovšie číslo Katolíckych novín, ktoré obsahujú za nezmenenú cenu ako prílohu audio-CD o živote Solúnskych bratov.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál