Farské oznamy 4. novembra 2012

4.11.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

Piatok 9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Sobota 10.11. - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 5. novembra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 5. novembra od 16.00 hod.

  • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 7. novembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je: Kultúra Pánovho dňa.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 500 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Svätomartinská diecézna zbierka

Aj v tomto roku sa pri príležitosti sviatku sv. Martina - patróna katedrálneho chrámu i celej Bratislavskej arcidiecézy bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka. Uskutoční sa budúcu nedeľu 11. novembra 2012 pri všetkých sv. omšiach. Jej výťažok bude použitý na zakúpenie prístrojového vybavenia školám pre nevidiace a slabozraké deti v Bratislave a v Levoči.

  • Svätomartinské stretnutie

V sobotu, 10. novembra 2012 - eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva na Svätomartinské stretnutie, ktoré začne o 16:00 sv. omšou v dóme sv. Martina a bude pokračovať lampiónovým sprievodom po historickom centre mesta.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál