Farské oznamy 11. novembra 2012

11.11.2012 Branislav Čaniga

·Liturgický kalendár

Pondelok 12.11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

Štvrtok 15.11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.spom.

Piatok 16.11. - sv. Margity Škótskej, ľ. spom.; sv. Getrúdy, ľ.spom.

Sobota 17.11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

· Svätomartinská diecézna zbierka

Aj v tomto roku sa dnešnú nedeľu  pri príležitosti sviatku sv. Martina - patróna katedrálneho chrámu i celej Bratislavskej arcidiecézy koná pri všetkých sv. omšiach svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na zakúpenie prístrojového vybavenia školám pre nevidiace a slabozraké deti v Bratislave a v Levoči.

  • Oznam Charity Blumentál

Vo štvrtok 15. novembra 2012 z rodinných dôvodov pracovníčky, nebude  právna poradňa poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

· Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom v predajni SSV Bratislava.

· Pozvánka pre deti

V spolupráci s Charitou Blumentál pozývame deti v sobotu 17.novembra 2012 do priestorov pod kostolom u Saleziánov na Miletičovej ul. v Bratislave na súťaž z náboženskej výchovy a karneval. Začiatok súťaže je o 10.00 hod, karneval od 12.00 hod. Ochotné mamičky prosíme o príspevok vo forme koláčikov na spoločné pohostenie. Podrobnejšie informácie nájdete na plagátiku vo výveske.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 80 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál