Farské oznamy 24. februára 2013

23.2.2013

  • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci   1. 3. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 3.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v jarnej zbierke na Charitu v hodnote 1847,54 €  a za milodary v sume 550,- € ,  venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Pochod za život

Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života pripravujú v Bratislave na sobotu 16. marca 2013 Pochod za život. Začne sa o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Cieľom pochodu bude poukázať na dôstojnosť ľudského života. Každý človek, vrátane starých, chorých a nenarodených, si zaslúži našu úctu a ochranu. Pochod za život sa uskutoční v rámci prípravy na marcový Deň počatého dieťaťa. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.bratislavazazivot.sk.

  • Ekumenický deň modlitieb

Pozývame vás na Svetový ekumenický deň modlitieb, na ktorom  bude participovať aj náš blumentálsky kostol modlitbami na tému „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma” a následnou dobrovoľnou charitatívnou zbierkou v piatok 1.marca o 19.00.

  • Oznamy Charity Blumentál

Program v klube: V nedeľu 17. marca 2013 Vás pozývame v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na prednášku a besedu s významným slovenským literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom  a naším farníkom Dr. Viliamom  Turčánym na tému: Sv. Konštantín Filozof  a Proglas .  Klub na Vazovovej 8 je otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

Poďakovanie a prosba: Ďakujeme všetkým, ktorí svoju dôveru a podporu blumentálskej charite v minulom roku  prejavili  aj tým, že nám venovali svoje 2 % z dane zo mzdy. Veríme, že nás  opäť podporíte aj v tomto roku. Vopred úprimné Pán Boh odmeň. Tlačivá s uvedenými potrebnými údajmi nájdete za lavicami v kostole.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál