Farské oznamy 17. februára 2013

17.2.2013 Branislav Čaniga

· Liturgický kalendár

Piatok 22. 2. -  sviatok Katedry sv. apoštola Petra

· Zbierka na Charitu

Na dnešnú nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na katolícku Charitu. V mene tejto inštitúcie vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

· Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

· Pôstne pobožnosti

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 22.februára sa Krížovú cestu budú modliť naši birmovanci. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. V čase Veľkého pôstu sa odporúča uprednostniť v modlitbe sv. ruženca bolestné tajomstvá.

· Termíny 1.sv.prijímania

Termíny 1.sv.prijímania v našom kostole budú:

- 12.mája 2013: ZŠ Jelenia, Česká, Jeséniova

- 26.mája 2013:  ZŠ Vazovova, Kalinčiakova,  Sibírska

· Stretnutie mládeže

Rada pre mládež a univerzity KBS organizuje celoslovenské stretnutie mládeže s názvom R13 v dňoch 26.-28.7.2013 v Ružomberku paralelne v termíne Svetových dní mládeže. Toto národné stretnutie je určené pre tých mladých, ktorí nepocestujú do Ria de Janeiro, ale chcú tiež zdieľať radosť a silu spoločenstva. V týchto dňoch sa spustila oficiálna registrácia, pričom do 28.2. je veľmi zvýhodnená cena tohto podujatia. Viac informácii je na stránke www.rio13.sk.

  • 2 % z dane zo mzdy

V našej farnosti plánujeme v nastávajúcom období niekoľkých rokov zrealizovať v interiéri chrámu a na budove fary niektoré renovácie, ktoré budú realizáciou aj finančne veľmi náročné (odvlhčenie dotknutých miest v kostole , výmaľba interiéru chrámu a výmena strešnej krytiny na fare). Nakoľko by sa nedali pokryť iba zo zvončeka a zbierok v kostole, hľadáme aj ďalšie zdroje - dotácie, sponzori a i.

Chceme Vás preto veľmi pekne v tomto období  poprosiť o podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá a  informácie nájdete v kostole a na výveske. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše individuálne milodary v celkovej hodnote 285 €  venované našej farnosti v tomto týždni.

  • Oznamy Charity Blumentál

Psychologická poradňa: Služby psychologického poradenstva pre dospelých a seniorov budú v pondelok poskytované v zmenenom čase a to od 16.oo hod., namiesto doterajšieho času od 12.oo hod. Ostatné zostáva nezmenené.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál