Farské oznamy 29. decembra 2013

28.12.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Streda 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Štvrtok 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Piatok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš, ľ. spom.

  • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Tých, ktorí ešte neodovzdali Prihlasovací formulár alebo sa chcú ešte len prihlásiť na púť, pozývame na stretnutie so zástupcami CK Awertour v nedeľu 12. januára 2014 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Púte sa okrem kňaza - odborného sprievodcu zúčastní ako duchovný doprovod aj blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga. Keďže je to naša farská púť, chceme poďakovať Pánu Bohu za mnohé dobrodenia aj v osobnom živote aj vo farnosti, vrátane vďačnosti za všetky milosti, ktoré tu ľudia nadobudli za 125 rokov existencie nášho chrámu  a taktiež prosiť o ďalšie prejavy Božej priazne voči nám. Aj touto púťou chceme prehĺbiť naše duchovné poznanie a  rozšíriť náš biblický obzor.

  • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v utorok 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2013/2014 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

  • Program na Nový rok 2014

V stredu 1. januára 2014 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok 2. 1. v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 3. 1. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 1. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 1000 a 30 €, obetované v tomto a minulom týždni pre našu farnosť. Chceme z celého srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli  k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole, ako aj všetkým, ktorí sa po celý rok angažujete v práci pre náš chrám a našu farnosť. Všetkým Vám prajeme požehnaný Nový rok.

  • Trojkráľový koncert

Pozývame Vás na Trojkráľový benefičný  koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  dnešnú nedeľu po skončení sv. omší o 9.00 a 12.00 hod. Seniori vo veku nad 70 rokov majú vstup zdarma. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál