Farské oznamy 27. apríla 2014

2.5.2014

  • Liturgický kalendár

Štvrtok, 1. 5.: sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Piatok, 2. 5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Sobota, 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

  • Pobožnosť kMatke Dobrej rady

Nakoľko sa v tomto roku sviatok Matky Dobrej rady prekrýval s veľkonočnou oktávou, uctíme si jej spomienku sv. omšou v pondelok 28. apríla o 16.30 a následnou pobožnosťou pred milostivým obrazom na bočnom oltári.

l        Májová pobožnosť

Od štvrtka 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 5.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 2. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 5.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Príležitostná poštová pečiatka ku kanonizácii

V pondelok 28. apríla 2014 sa na pošte Bratislava 1 bude používať príležitostná poštová pečiatka k svätorečeniu pápeža Jána Pavla II. Záujemcovia si môžu v tento deň i počas nasledujúcich siedmich dní dať opečiatkovať svoje poštové zásielky.

  • Výročie TV Lux

V nedeľu 4. mája bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 10.30 hod. pri príležitosti 6. výročia vzniku katolíckej Televízie LUX. Srdečne pozývame najmä všetkých priaznivcov Televízie LUX ďakovať a prosiť za toto dielo.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál