Farské oznamy 29. júna 2014

29.6.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 30.6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. spom.

Streda, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Štvrtok, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Piatok, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Sobota, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Utorok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dnešnú nedeľu  sa  v spojitosti s dnešným sviatkom sv. Petra a Pavla pri všetkých sv. omšiach koná celosvetová “Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”. Vopred Úprimné Pán Boh zaplať! za Vaše milodary.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené (aj latinská). Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

  • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V sobotu 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše v našom chráme o 6.00,  7.30,  9.00  a 10.30 hod. Večerná sv. omša o 18.00 h.  už bude z nedele.

V piatok 4. júla o 17.00 hod., v predvečer slávnosti sv. Cyrila a Metoda bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná sv. omša s našimi otcami biskupmi, po ktorej bude odhalená a požehnaná novoinštalovaná vitráž s postavami našich svätých vierozvestov. Všetkých srdečne pozývame.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  4.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5.7. sa vzhľadom na sviatok našich vierozvestov modlitba fatimského sv. ruženca nebude konať.

  • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2014 končí svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Peter Čižmár, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti Sedembolestnej P.M. v Bratislave - Petržalke. Dp. kaplánovi Čižmárovi vyslovujeme poďakovanie za kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti. Rozlúčime sa s ním pri sv. omši v pondelok 30. júna o 16.30 hod. Za nového kaplána je vymenovaný dp. Stanislav Čúzy, doterajší kaplán vo farnosti P.M. Sedembolestnej v  Bratislave - Petržalke. Nového pána kaplána privítame na sv. omši v utorok 1. júla o 16.30 hod.

  • Púť mladých do Šaštína

Súčasťou národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína v septembri tohto roka bude aj program určený pre mládež. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. septembra. V Šaštíne bude 13. a 14. septembra diecézne stretnutie mladých známe ako Cliptime. Celoslovenský mládežnícky večer s názvom 7BOLESTNÁ je naplánovaný v Šaštíne na 14. septembra. Všetkých mladých srdečne pozývame na tieto podujatia. Bližšie informácie sú na plagáte a tiež na internetových stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať už teraz za zvýhodnených podmienok.

  • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál