Farské oznamy 22. júna 2014

21.6.2014 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 24.6.:  slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Piatok, 27.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 28.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

Nedeľa 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú mimoriadne zapisovať už v tomto týždni   vo štvrtok 26. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 27. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

  • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

Keďže 29. jún -  sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla pripadá v tomto roku na nedeľu, aj bohoslužby budú podľa bežného nedeľného poriadku. V spojitosti s týmto sviatkom pri všetkých sv. omšiach uskutoční každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše milodary v zbierke pre farnosť v sume 2435, 70,- €,  ako ja za milodar v hodnote 30,- €, venovaný v tomto týždni. Peniaze použijeme na hradenie nákladov už prebiehajúcej výmeny strešnej krytiny na budove fary.

  • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu sa budú konať v uršulínskom   kostole v Bratislave vždy o 17.00 hod. modlitby matiek. Bližšie informácie k tomuto modlitbovému podujatiu nájdete na výveske kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál