Farské oznamy 3. mája 2015

3.5.2015

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 4. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 4. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Výročná farská poklona

V utorok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Májová pobožnosť

Počas celého tohto mesiaca v rámci májovej pobožnosti  sa modlíme Loretánske litánie po sv. omšiach cez týždeň o 6.30 a 16.30 h.

 • Modlitba za povolania

Prvý štvrtok v mesiaci  7. mája je dňom modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel pamätajme pri večernej adorácii.

 • Lectio divina

V stredu 6. mája o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Teraz treba konať”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o boháčovi a Lazárovi spolu s naším arcibiskupom.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Poďakovanie

V celoslovenskej zbierke na kňazské semináre ste minulú nedeľu prispeli sumou 1512,51 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary. Taktiež vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za milodary od bohuznámych dobrodincov v sume 100 a 150 €, venovaných našej farnosti.

 • Púť v Báči

Dnes popoludní sa v Báči v šamorínskom dekanáte koná púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Pozývame Vás na duchovný program v slovenskom jazyku od 15.00 hod. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Bohoslužba za obete vojen

Vo štvrtok 7. mája  o 16.00 hod. bude otec biskup Mons. Jozef Haľko v Katedrále sv. Martina slúžiť sv. omšu za obete 2. svetovej vojny ako aj za obete súčasných ozbrojených konfliktov vo svete. Pred sv. omšou o 15.15 hod. sa uskutoční občianska spomienka pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny pri Pamätníku víťazstva pred bratislavskou Redutou.

 • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov: Charita Blumentál pripravuje pre deti letný tábor - 7 dňový pobyt v rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina, v termíne od 4. júla do 11. júla 2015. Prihlášky do tábora budú od pondelka  4. mája  k dispozícii v čakárni  farského úradu,  aj na www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku  treba odovzdať v kancelárii farského úradu počas úradných hodín a to  najneskôr do konca mája. Ostatné podrobné informácie budú včas oznámené. Prosíme o čitateľné a úplné vyplnenie všetkých údajov v prihláške kvôli presnej evidencii a hlavne pri poisťovaní detí pred nástupom do tábora.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál