Farské oznamy 11. októbra 2015

10.10.2015

  • Liturgický kalendár

Streda 14.10. - sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Piatok 16.10. - sv. Hedvigy, rehoľníčky, ľ.spom.;

sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľ. spom.

Sobota 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

  • Duchovná obnova

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorú organizuje naše blumentálske ružencové bratstvo dnešnú nedeľu 11. októbra.   Program začne v kostole o 15.45 ružencom, pokračuje sv. omšou o 16.30 a po jej skončení o 17.30  prednáškou na fare  na tému: V službe Božieho slova. Duchovnú obnovu vedie P. Šimon Tyrol z rehole dominikánov.

  • Farská knižnica

Od utorka 13. októbra bude po technickej prestávke naša farská knižnica znova otvorená. Svoje služby vám bude poskytovať v nezmenenom čase: v utorok 15.30 - 17.00, v stredu  9.00 - 11.00 a vo štvrtok 16.00 - 18.00 hod. Tešíme sa na vás.

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v sobotu 17. októbra a  v nedeľu 18. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

· Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 18. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

· Katechéza v Roku zasväteného života

Náš pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci Roka zasväteného života pokračuje v katechézach o svätom Františkovi, ktoré sú súčasťou mládežníckych svätých omší v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave, konaných vždy v piatok o 19.00 hodine. Najbližšia katechéza sa uskutoční v piatok 16. októbra 2015 na tému Stigmy ako znamenie.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimnú vďaku za Vaše príspevky v sume 2132,48 Eur v zbierke pre potreby farnosti a kostola. Taktiež ďakujeme za  individuálne príspevky v sume 2 x 200 Eur od osoby z farnosti a nášho ružencového bratstva. Vaše príspevky budú použité na uhradenie nákladov v sume 2300 Eur, spojených s kompletnou rekonštrukciou stredných vstupných dverí pri hlavnom vchode do chrámu.

  • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť  Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu na rok 2016  DVD s filmom v predajni SSV Bratislava.

  • Bratislava proti hazardu

V Bratislave bude 15. októbra 2015 vo štvrtok od 9.00 do 16.00 hod. v Zichyho paláci konferencia na tému NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI A ICH VPLYV NA SPOLOČNOSŤ. Konferencia je podporou Petície proti hazardu v Bratislave a koná sa v rámci Veľtrhu sociálnych aktivít.

  • Prvé stretnutie na prípravu ksviatosti birmovania

V utorok - večer o 18:00 hod. - pozývame tých žiakov, ktorí sa v tomto roku prihlásili na prípravu k sviatosti birmovania na prvé stretnutie. Príprava začne svätou omšou v Blumentálskom kostole, preto je dôležitá účasť i dochvíľnosť.

  • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu (18. októbra) o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál