Farské oznamy 1. mája 2016

30.4.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 2.5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 3.5.: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Štvrtok 5. 5. : slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

 • Májová pobožnosť

Od dnešnej nedele 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 2. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Pozývame Vás na spoločné slávenie sv. omše, ktoré  začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 2. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30  a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 5. 5. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 6. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7. 5.  bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

V Katedrále sv. Martina bude v ten deň pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.

 • Výročná farská poklona

Vo štvrtok 5. mája - na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po skončení poslednej dopoludňajšej sv. omše, ktorá začína o 10.30. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernými sv. omšami.

 • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 6. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 8. mája  sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Poďakovanie

V celoeurópskej zbierke na pomoc Ukrajine ste minulú nedeľu prispeli sumou 1481 €. Taktiež vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za milodary v hodnote 2 x 100 €, venované pre našu farnosť. Chceme vyjadriť vďačnosť za ochotu a pomoc tým z Vás, ktorí ste sa zúčastnili sobotnej brigády pri upratovaní kostola. Nech Vás Pán odmení za všetko, čím prispievate pre dobro našej farnosti a k zveľaďovaniu Božieho chrámu.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Vašej pozornosti odporúčame myšlienky v úvodníku v spojitosti s pápežskou exhortáciou Amoris laetitia.

 • Mariánske katechézy

V pondelok 2. mája  začne pomocný biskup Mons. Jozef Haľko cyklus troch májových mariánskych katechéz. O 18.00 hod. bude slúžiť svätú omšu vo farskom kostole na Kalvárii a o 19.00 hod. prednesie katechézu na tému “Mária, žena viery” v spojení s modlitbou posvätného ruženca. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame.

 • Lectio divina

V stredu 4. mája sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským na tému “Ja som cesta, pravda a život”.

 • Charita Blumentál

Charita Blumentál pripomína rodičom, že prihlasovanie detí do letného farského tábora sa ukončí v utorok 3. mája 2016.  Termín platieb za tábor bude včas oznámený.

Doplnok k farským oznamom - nedeľa 1. mája 2016:

 • Púť v Báči

Dnes sa v Báči pri Šamoríne koná púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva.   Modlitba ruženca sa začína o 15.00 hod. Pri modlitbe vešpier o. biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Svätú omšu o 17.00 hod. bude sláviť o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu, sa pripravuje nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Podrobnejšie informácie o kurze aj o prihlasovaní sú na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých chlapcov a dievčatá zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi a vo svete.

 • Svetové dni mládeže

Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na našom farskom úrade. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál