Farské oznamy 24. apríla 2016

23.4.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 25.4.: sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Štvrtok 28.4.: sv. Ľudovíta Márie Grignion z Montfortu, kňaza, ľ. spom.

Piatok 29.4.: sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, patrónky

Európy, sviatok

Sobota 30.4.: sv. Pia V., pápeža, ľ.spom.

  • Poďakovanie

V celoslovenskej zbierke na kňazské semináre ste minulú nedeľu prispeli sumou 1452 €. Nech vás Pán odmení za vaše príspevky. Taktiež vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za milodary od dobrodincov z našej farnosti  v sume 500 a 2500 €, venovaných pre našu farnosť a blumentálsky chrám.

  • Dočasné uzavretie chrámu

Pripomíname Vám, ako sme to už vopred avizovali v predošlých oznamoch, že v tomto týždni v pracovné dni od pondelku 25. do piatku 29. apríla 2016  bude náš blumentálsky kostol dočasne uzavretý z dôvodu prác na elektroinštaláciách. V tom čase sa tu nebudú konať žiadne sv. omše, nakoľko kostol bude úplne odpojený od el. energie. Na výveske pred kostolom je pripojený aj zoznam kostolov v okolí Blumentálu, v ktorých čas bohoslužieb najlepšie korešponduje  s bohoslužobným poriadkom v Blumentáli  počas pracovných dní  týždňa.  Ďakujeme za pochopenie.

  • Upratovanie kostola - brigáda

Po dokončení prác na elektroinštaláciách Vás chceme poprosiť a pozvať na brigádu spojenú s čistením v interiéri chrámu v sobotu 30. apríla  o 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí farníci, osobitne muži, ktorí nemajú problém s výškami, keďže potrebujeme očistiť od prachu niektoré miesta v chráme aj za pomoci rebríkov. Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu pomôcť.

  • Pobožnosť k Matke Dobrej rady

Vzhľadom na práce, ktoré budú v tomto týždni prebiehať v chráme, sviatok Matky Dobrej rady a jej milostivý obraz si uctíme sv. omšou v sobotu 30. apríla o 6.30 h. a následnou pobožnosťou pri bočnom oltári.

  • Zbierka pre Ukrajinu

Dnes sa pri svätých omšiach vo všetkých európskych katolíckych kostoloch koná zbierka, ktorú vyhlásil Svätý Otec František na pomoc  Ukrajine. Vyzbierané finančné prostriedky bude Pápežská rada Cor unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

  • Púť v Báči

Na budúcu nedeľu 1. mája 2016 sa v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Pri modlitbe vešpier otec biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Hlavným celebrantom svätej omše o 17.00 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pozývame Vás začať mariánsky mesiac máj vo svätyni v Báči. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál