Farské oznamy 3. apríla 2016

2.4.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 4. 4 - slávnosť Zvestovania Pána

Utorok 5. 4. - sv. Vincenta Ferrera, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 7. 4. - sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza,  spom.

  • Slávnosť Božieho milosrdenstva

Pozývame Vás osláviť Božie milosrdenstvo aj dnešnou popoludňajšou procesiou za účasti nášho o. arcibiskupa, ktorá sa začne o 15.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda u otcov redemptoristov a zakončí sa na bratislavskej Kalvárii adoráciou a svätou omšou. Pri svätej omši o 17.00 hod. otec arcibiskup slávnostne vyhlási pričlenenie farského Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii k rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore.

V našom chráme sa bude konať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu po skončení sv. omše o 16.30 h.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Biskupi Slovenska vyhlásili celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Koná sa dnes (v nedeľu Božieho milosrdenstva) pri všetkých svätých omšiach. Aj týmto spôsobom môžeme vykonať skutok milosrdenstva a solidarity v prospech našich bratov a sestier trpiacich vo svete pre vieru v Ježiša Krista.

  • Slávnosť Zvestovania Pána

V pondelok 4. apríla je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 hod.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v pondelok 4. apríla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

  • Modlitba za povolania

Prvý štvrtok v mesiaci  7. apríla je dňom modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel pamätajme pri večernej adorácii.

  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 50 a 500,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť a kostol.

  • Farský časopis

Vyšlo aprílové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Lectio divina

V stredu 6. apríla 2016 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina náš arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský venovať rozjímavej modlitbe metódou lectio divina nad výrokom Pána Ježiša z Jánovho evanjelia “Ja som vzkriesenie a život”.

  • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Od 4. apríla 2016 budú v kancelárii farského úradu a na internetovej stránke Charity Blumentál k dispozícii prihlášky do letného tábora detí. Tábor sa uskutoční v termíne od 9. do 16. júla 2016 v Ubytovacom zariadení Roľníckeho družstvo Látky, okres Detva.  Roľnícke družstvo organizuje letné tábory pre deti a nakoľko  hospodári v režime ekologického hospodárstva, stravu budú mať detí zabezpečenú prevažne z ich vlastnej výroby. Veríme, že táto zmena bude pre deti po každej stránke  vítaná.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál