Farské oznamy - 14. august 2016

14.8.2016

Prikázaný sviatok a sväté omše
V pondelok - 15. augusta - oslávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba
na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Svätá omša o 12:00 hod. v našom chráme nebude.

.

Ubytovanie pre vysokoškolákov
Studentský domov SVORADOV, Svoradova 13, Bratislava prešiel do cirkevnej správy a
ide o obnovenie myšlienky katolíckeho internátu s vytvorením prostredia viery pre študentov;
v internáte je aj novoposvätená kaplnka. Je možné sa ešte stále uchádzať o ubytovanie a to od 1. septembra 2016 pre DENNYCH Vysokoskolskych studentov.
sú ešte voľné izby: 1 lôzkové (70-80€/mes.), 2 a 3 lôžkové (55-65€/mes.) kontaktny mail: svoradov@abuba.sk

.

Duchovné cvičenia
Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva v milostivom roku, pozýva všetkých záujemcov na trojdňové duchovné cvičenia v charitnom dome v Tatrách v Dolnom Smokovci na tému: “Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali” . Viac info na plagáte našej vývesky.

.

Slovenská katolícka charita
Vás pozýva na podujatie s názvom „Móda a/ako otroctvo“, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 21.8.2016 v priestoroch záhrady Charity na Kapitulskej 18
v čase od 15.00 do 19.30 hod. V rámci programu sa dozviete o pozadí módneho priemyslu a rôznych formách novodobého otroctva. Súčasťou podujatia bude aj módna prehliadka a ponuka pekného oblečenia zo skladu solidarity. Výťažok tejto charitnej akcie bude použitý v prospech pracovnej terapie obetí obchodovania.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál