Farské oznamy - 30. okt. 2016

30.10.2016

Slávnosť Všetkých svätých

V utorok je prikázaný sviatok, kedy si v celej Cirkvi pripomíname oslávenú Cirkev v nebi – teda všetkých svätých, ktorí sú známi alebo neznámi, ale sú pri Pánu Bohu v nebeskej vlasti.

Sväté omše v tento deň budú ako v nedeľu.
.

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok, iba spomienka)

V stredu je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň nasledovne:
Dopoludnia: 5:45, 6:30 a 12:00
Popoludní: 16:30, 18:00

.

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

.
Dušičková pobožnosť

V utorok, 1. novembra o 15.00 hod., sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v stredu,
2. novembra, po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

.

Poďakovanie za milodary
Spolok sv. Vincenta de Paul vyslovuje úprimné Pán Boh odmeň, všetkým dobrodincom
a darcom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky
Boj proti hladu, sumou 424,- €.

Rovnako ďakujeme aj za milodar pre našu farnosť v sume 200,- €.

.

Hodová ofera

Dnes sa koná hodová ofera, z príležitosti posviacky nášho chrámu. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

.

Výnos zo zbierky na misie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary zbierke na misie. Prispeli ste sumou 1950,-€.

.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Blumentál. K dispozicíí je v kostole.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál