Farské oznamy - 19. dec. 2016

19.12.2016

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v našom chráme

Od piatka 16. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do piatku 23. decembra.

V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V nedeľu 18. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že počas veľkého spovedania budú mať slabšie počujúci veriaci možnosť vykonať sviatosť zmierenia v zákristii nášho kostola.
Zároveň tí, ktorí majú problémy s nohami, môžu využiť v spovednici okrem kľačadla
aj pripravenú stoličku v druhej časti spovedníc, ktoré bývajú počas roka uzavreté.
V sobotu, 24. decembra, v našom chráme už sviatosť zmierenia vysluhovať nebudeme.

..

Sväté omše na slávnosť Narodenia Pána, v nedeľu
V sobotu, 24. dec. bude ráno iba jedna sv. omša o 6:30 hod. a potom večer, vigílne vianočné
sv. omše o 16:00 hod. a slávnostná polnočná omša začne presne o pol noci.
Sväté omše na Vianoce – 25. dec. a na svätého Štefana – 26. dec. budú v rovnakých časoch
ako v iné nedele, to znamená, že sv. omše o 18:00 budú v maďarskom jazyku.

..

Farská ofera
Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská ofera.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

..

Koledovanie detí po rodinách
Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

..

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady, odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. štedrého večera.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál