Farské oznamy - 16. apríl 2017

16.4.2017

Veľkonočná oktáva

Osem dní slávime najväčšie kresťanské sviatky – slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista a jeho víťazstvo nad smrťou. Budeme prežívať najskôr Veľkonočný týždeň a potom, až do Zoslania Ducha Svätého (do 3. júna 2017) Veľkonočné obdobie.

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka.
Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú nasledove:

Ráno o 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30 hod.;

Večer o 16:30 a o 19:00 hod.

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas Veľkonočnej oktávy po skončení večernej sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál