Farské oznamy - 9. júl 2017

6.7.2017

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 100,- €, venovaný našej farnosti.

Kvetinová výzdoba v kostole

Kvetinárka našej farnosti Dominika prosí, aby nikto nezasahoval do kvetinovej výzdoby kostola, lebo to spôsobuje chaos a škody na kvetoch.

Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júla 2017 o 16:30 hod. v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach, kde sa práve nachádza putovná socha Panny Márie Mariazelskej. Spoločný odchod zo zastávky MHD – Most SNP – je o 16:00 hod a sv. omša začína o 18:00 hod.

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 1. septembra 2017. Ďakujeme za pochopenie.

Slávnosť Panny Márie z Hory Karmel v Modrom kostole

Farnosť Bratislava-svätej Alžbety a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel, ktorá sa uskutoční 15.júla 2017 v Modrom kostole. Slávnosť sa začína adoráciou o 17:00 hod., pokračuje svätou omšou o 18:00 hod., po ktorej možno prijať škapuliar.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál