Farské oznamy - 26. november 2017

25.11.2017

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 3.12.2017 sa uskutoční zbierka na charitu, ktorá pomáha rodinám zaťaženým exekúciami, seniorom s nízkym dôchodkom, deťom bez mamy a otca, chudobným vo farnostiach, k poskytnutiu starostlivosti seniorom a ľuďom s duševným ochorením a tiež priamo farnostiam.

P

Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Verejná diskusia: „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“

KBS pripravila na 29.11.2017 od 16.30 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ul. v rámci cyklu „Nádvorie hľadajúcich“ verejnú diskusiu na tému „Aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“

P

Novéna k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Pozývame Vás na novénu k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá sa bude konať od 30.11. do 8.12.2017 v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave o 17.30 (v nedeľu o 20.00) a zavŕšená bude 8.12..2017 zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii.

P

Projekt záchrany irackých kresťanov

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Viac na stránke www.acn-slovensko.org.

P

Darovanie krvi

Pozývame Vás na darovanie krvi v Dome Quo Vadis pondelok 4.12.2017 od 8:00 - 11.00 hod. Je však potrebné sa vopred zaregistrovať na internete https://domquovadis.sk/udalost/daruj-kusok-seba-darovanie-krvi-v-qv

P

Charitný čaj z Afriky a predvianočný „dobro QV bazár“

Slovenská katolícka charita Vás pozýva na charitný čaj z Afriky a predvianočný „dobro QV bazár“ do Domu Quo Vadis vo štvrtok 30. novembra od 15 hod. Viac informácií je na internete https://domquovadis.sk/udalost/dobro-qv-bazar

P

Stánok Maltézskej pomoci na Vianočných trhoch

Maltézska pomoc pozýva do svojho stánku na Hviezdoslavovom námestí počas Vianočných trhov, ktorý ponúka možnosť občerstviť sa dobrým slovom, rozhovorom i vianočným punčom. Dobrovoľné finančné príspevky, budú použité na dobročinné projekty predovšetkým na rozvoz stravy znevýhodneným a opusteným seniorom v Bratislave.

P

Stánok Bratislavskej arcidiecézy na Vianočných trhoch

V dňoch 15.-22.12.2017 bude mať Bratislavská arcidiecéza na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí svoj stánok ako miesto na rozhovor a rozdávanie náboženskej literatúry. Srdečne pozývame zastaviť sa pri ňom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál