Farské oznamy - 19. november 2017

19.11.2017

Svätomartinská zbierka

Tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, v tomto roku určená na poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov bola v našom chráme 3116 €. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Výnos kampane sviečka za nenarodené deti

Fórum života ďakuje veriacim z farnosti Blumentál. Počas tohtoročnej kampane Sviečka za nenarodené deti 2017 sa vo vašej farnosti vyzbieralo 790 €. Finančné prostriedky budú použité na aktivity zamerané na ochranu počatého života a prirodzenej rodiny.

P

Prednášky prof. Raymonda de Souza

Fórum života pozýva na prednášky prof. Raymonda de Souza, zástupcu Human Life International, USA, člena rádu Maltézskych rytierov, pro-life aktivistu, rečníka na tému kultúry života a smrti v mnohých krajinách sveta. V Bratislave sa prednáška uskutoční dňa 20.11.2017 o 18.30 v aule Teologickej Fakulty Trnavskej univerzity na Kostolnej 1.

P

Deň otvorených dverí na Cirkevnom konzervatóriu

Pedagógovia a študenti Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava, pozývajú najmä uchádzačov o štúdium a ich príbuzných, priateľov a známych na Deň otvorených dverí v sobotu 25.11.2017 od 9:00 do 15:00 hod.

P

Gospelový koncert 20 rokov s Continentals

Gospelový koncert 20 rokov s Continentals sa uskutoční 25.11.2017 o 18.00 v Divadle Nová Scéna. Viac informácií je na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál