Farské oznamy - 17. december 2017

16.12.2017

Spovedanie k Vianočným sviatkom

K vianočným sviatkom budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do soboty 23.12.2017: v dnešnú nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00; v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 19.00; v piatok od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 22.00 a v sobotu od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00.

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi k Sviatosti Zmierenia, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez Sviatosti Manželstva, že majú prekážku pristupovať k Sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme.

P

Sväté omše v Blumentáli na Štvrtú adventnú nedeľu – Vigília Narodenia Pána

6.00     7.30      9.00       10.30       12.00        16.30 (vigílna)         (o 18.00 a 19.00 nebudú) 24.00 (polnočná)

Na Štedrý deň nás neviaže prikázaný pôst.

P

Vianočné farské oznamy 2017

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

P

Koledovanie detí po rodinách

Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

P

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 23.12.2017 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary v pokladničke Bohu známemu v sume 500 Euro, od ružencového bratstva v sume 350 Euro a ďalšie milodary v sume 100 a 50 Euro.

P

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál