Farské oznamy - 17. november 2019

16.11.2019

Svätomartinská zbierka

Dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, bola v našom chráme 3520,-€. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Maltézsky punč

Od 22. 11. 2019 do 23. 12. 2019 bude v rámci bratislavských vianočných trhov prebiehať dobročinná akcia „Maltézsky punč“ organizovaná Maltézskou pomocou Slovensko (MPS), čo je výkonná zložka Rádu maltézskych rytierov pre aktivity v Slovenskej republike. MPS bude mať dobročinný stánok na Hviezdoslavovom námestí, ako to bolo aj po minulé roky. V tomto stánku bude prebiehať verejná dobročinná zbierka, ktorej cieľom je podporiť aktivity MPS v prospech núdznych.

m

Duchovná obnova rozvedených

V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom “rozVEDENÍ k BOHU I.” pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.- 15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova. (Plagát je vo výveske.)

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- a 60,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál