Farské oznamy 19 júl 2020

26.7.2020

Liturgický kalendár

.

Nedeľa 19. 7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 20. 7. féria

Utorok 21. 7. féria

Streda 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

Štvrtok 23. 7. Sv. Brigity, reholníčky, patrónky Európy, sviatok

Piatok 24. 7. féria

Sobota 25. 7. Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Nedeľa 26. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

.

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

.

Zbierka na opravu fasády kostola

Úprimné Pán Boh zaplať za zbierku na oparvu kostola, ktorá bola 4270 euro. Milodary v hotovosti s toho boli 200, 50 a 20 euro. Na účet prišlo 100 a 100 euro.

.

Zádušná sv. omša

V pondelok 20. júla 2020 o 18,00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, bude slúžiť zádušnú svätú omšu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita za nášho spolubrata, vladyku Milana Šášika CM, eparchialného biskupa gréckokatolíckej Mukačevskej Eparchie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál