Farské oznamy 26 júl 2020

26.7.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníci, spomienka

Utorok 28. 7. féria

Streda 29. 7. Sv. Marty spomienka

Štvrtok 30. 8. Bl. Zdenka Schellingová, spomienka

Piatok 31. 8. Sv. Ignác z Loyoly, spomienka

Sobota 1. 8. Sv. Alfonz Mária z Liguori, spominka

Nedeľa 2. 8. OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

.

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

.

Poďakovanie za milorady na opravu fasády kostola

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary v hotovosti 100 a 50 euro a na účet prišlo 30, 100, 150 a 300 euro.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál