Farské oznamy 29. novembra 2020

28.11.2020

Nedeľa 29. 11. Prvá Adventná nedeľa

Pondelok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Utorok 1.12. féria

Streda 2. 12. féria

Štvrtok 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Piatok 4. 12. Prvý piatok v mesiaci

Sobota 5. 12. féria

Nedeľa 6. 12. Druhá Adventná nedeľa

b

Dnes po sv. omši sa koná jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Starší a tí čo chodia pravidelne na sv. spoveď môžu mať prvopiatkovú spoveď aj k vianočným sviatkom.

b

V stredu 2. decembra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32)

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 50,-33,- , poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál