Farské oznamy 29. januára 2023

27.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 1. štvrtá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 30. 1. féria

Utorok 31. 1. Sv. Jána Bosca, spomienka

Streda 1. 2. féria

Štvrtok 2. 2. Obetovanie Pána, sviatok

Piatok 3. 2. féria

Sobota 4. 2. féria

Nedeľa 5. 2. piata nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Lectio divina

V stredu 1. 2. 2023 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina ďalšie stretnutie Lectio divina s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Obetovanie Pána

  • Na sviatok Obetovania Pána vo štvrtok 2. 2. 2023 budeme pri sv. omšiach požehnávať hromničné sviece.

  • V tento sviatok o 17:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť sv. omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti Svetového dňa zasväteného života. Všetci sú srdečne pozvaní.

Prvopiatkový týžďeň

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Svätoblažejské požehnanie

Svätoblažejské požehnanie hrdla sa bude udeľovať v piatok po sv. omšiach.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- a 33,- zaslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál