Farské oznamy 15.10.2023

14.10.2023

OZNAMY

15. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Pondelok 16. 10. féria

Utorok 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda 18. 10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Štvrtok 19. 10. féria

Piatok 20. 10. féria

Sobota 21. 10. féria

Nedeľa 22. 10. Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

  Misijná nedeľa

Budúca nedeľa je misijná a počas sv. omší sa bude konať zbierka na misie. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Ružencové bratstvo

  • Ružencové bratstvo prijíma nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať dnes v nedeľu 15.10.2023 po sv. omšiach. Prídite medzi nás, ste srdečne vítaní.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 55,- 20,- poslané na farský účet a 200,- v hotovosti


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál