Farské oznamy 12.11.2023

11.11.2023

OZNAMY
12. novembra 2023
Liturgický kalendár
NEDEĽA 12. 11. TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok 13. 11. féria
Utorok 14. 11. féria
Streda 15. 11. féria
Štvrtok 16. 11. féria
Piatok 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota 18. 11. féria
NEDEĽA 19. 11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätomartinská zbierka
V nedeľu 12. novembra 2023 sa koná svätomartinská zbierka a je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

CLIPTIME
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásiť sa je možné ešte do 17. novembra 2023. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .

Pozvánka na modlitbu
Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás všetkých srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. novembra 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Štátny sviatok 17. novembra
Počas štátneho sviatku 17. 11. prvá ranná sv. omša (5:45 hod.) nebude.

Poďakovanie za milodary
Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 81,- 50,- 20,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál