Farská knižnica informuje

1.9.2008 Monika Šandorová

Po čitateľsky úspešnom cykle noviel Výnimočné biblické ženy (Tamara, Rachab, Rút, Betsabe a Mária) vydavateľstvo Dobrá kniha pokračuje vo vydávaní cyklu Výnimoční biblickí muži od rovnakej americkej autorky Francine Riversovej (2008, 210 s.).

Autorka beletristickým spôsobom spracovala biblický podklad a prerozprávala podstatu psychológie hlavnej postavy do súčasného jazyka. Jej štýl je jednoduchý, ale výrazne presvedčivý, dokáže svojich čitateľov vtiahnuť bezprostredne do deja a zároveň im aj pomáha v osobe biblického hrdinu objaviť tajomstvo láskavej Božej psychológie. Tak sa nám stránky a postavy Starého zákona stávajú bližšie a zrozumiteľnejšie. Akoby sme naraz viac rozumeli konaniu dávnych postáv a jasnejšie videli súvislosti a dokonalejšie chápali symboliku textu. Nový objav postavy z dávnej histórie, nový vzor ako sa popasovať s ťažkosťami, ktoré napodiv rovnako trápia aj ľudí moderných čias.

Hrdinom prvej novely je Áron, Mojžišov brat, ktorý akoby stál v jeho tieni, akoby bol len dvojkou v dejinách vyvoleného národa. Postupne sa nám však odkrýva bohatosť jeho duše, jeho dozrievanie počas rokov strávených v Egypte v ťažkom otroctve, ktorého bol Mojžiš tajomne uchránený. Sme svedkami vnútorných dialógov, vývoja bratského vzťahu od nenávisti k úctivej láske, obdivu a poslušnosti. Stáva sa ústami, hovorcom Mojžiša. Na vlastnom tele skusuje nenávisť a pohŕdanie mocného faraóna, ale aj nepochopenie vlastných súkmeňovcov. Najdramatickejšie chvíle zažíva, keď je Mojžiš štyridsať dní a nocí na hore Sinaj a ľud sa nudí a žiada od Árona novú zábavu, nových bohov, nové rituály. Áron podľahne a sklame Mojžiša, Boha i seba. Siahne na dno svojej biedy, okúsi pokoru svojej slabosti, ochutná pohár horkosti, ktorú spôsobuje nevernosť ideálom. Pridlho bol Mojžiš na hore a ľud bez pastiera a vodcu. Áron podľahol pokušeniu zapáčiť sa davu a následne musel niesť tvrdé dôsledky. Nebolo mu dopriate vkročiť do Zasľúbenej zeme a na vlastnej koži vychutnať naplnenie prisľúbení Toho, ktorý je. Ale do poslednej chvíle svojho dobrodružného života im veril a vydal dokonalé svedectvo, že Boh Abraháma, Izáka a Jakuba je Boh verný a vyvolený národ sa jeho pomocou vrátil z egyptského otroctva po štyristo rokoch pobytu a štyridsiatich rokoch putovania po púšti. Bohu Izraela nie je nič nemožné.

Verím, že čitatelia, budú netrpezlivo čakať na životné príbehy ďalších avizovaných biblických hrdinov

Monika Šandorová


Pridané do rubriky knižnica | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 9 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje blumentálsky zbor.