Archív časopisu Blumentál Máj, 2024

Farské oznamy 26.5. 2024

28.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 26. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       26.5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE

Pondelok    27. 5. féria

Utorok        28. 5. féria

Streda        29. 5. féria

Štvrtok        30. 5. NAJSVätejšieho KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť (prikázaný sviatok)

Piatok           31. 5. féria

Sobota          1. 6.   Sv. Justín, mučeník, spomienka

Nedeľa         2.6. DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

a

Prikázaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 30. 5. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

  • Sv. omša v deň slávnosti

◦         5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (s eucharistickou procesiou v kostole) a  19:00.

  • Sv. omša v nedeľu 2. 6.

◦         Na Primaciálnom námestí bude o 10:30 celobratislavská slávnosť s eucharistickou procesiou ku kostolu sv. Jána z Mathy. Z toho dôvodu v Blumentáli v uvedenú nedeľu nebudú omše o 10:30 a 12:00 hod.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 65,- 20,-€ poslané na farský účet.

a

VYHLÁSENIE KBS K EURÓPSKYM VOĽBÁM

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.”

(Treba prečítať v nedeľu 26. 5. 2024 pri všetkých svätých omšiach v rámci farských oznamov.)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19.5.2024

18.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 19. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       19.5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA svätéhoslávnosť

Pondelok    20. 5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok        21. 5. féria

Streda         22. 5. féria

Štvrtok        23. 5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného. Kňaza, sviatok

Piatok         24. 5. féria

Sobota         25. 5. féria

Nedeľa        26. 5. NEDEĽA NAJSVäTEJŠEJ TROJICE, slávnosť

a

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána

a

Výnos zbierky na katolícke masmédia

Výnos zbierky na katolícke masmédia je 3850,- €. Pán Boh zaplať.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Oznam Charity Blumentál - pre rodičov o letnom tábore

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora organizovaného Charitou Blumentál. Rodičia detí, ktoré sa tábora zúčastnia a ktorí by chceli  získať zľavu z poplatku tak môžu urobiť v pondelok 20. mája , alebo v stredu 22. mája 2024 v kancelárii charity na  Farskom úrade na Vazovovej 8. , v čase od 16.oo - 17.30 hod.  kde zároveň uhradia platbu v hotovosti. Prosíme, aby  si pripravili presnú sumu. Ostatní rodičia vykonajú platbu priamo na účet charity.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x 100,- 55,-€ poslané na farský účet a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. máj 2024

12.5.2024

OZNAMY

12. mája 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa Siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 13. 5. féria

Utorok 14. 5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda 15. 5. féria

Štvrtok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Piatok 17. 5. féria

Sobota 18. 5. féria

Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Zbierka na katolícke masmédia

V nedeľu 12. 5. počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

Stretnutie mladých

Pozývame (kapláni) na stretnutie mladých (vek cca 18-35 rokov), ktoré sa uskutoční pondelok 13. mája o 19:00 na fare. Adresa: Vazovova 8. Náplňou stretnutia bude modlitba, zaujímavá téma a následná diskusia.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do kostola vstupovali v primeranom oblečení a aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklom, kolobežkou a zvieratami.

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí, ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné si prihlasovací QR kód stiahnuť vo výveske pred kostolom.

Rádio Mária

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového “behu lásky” – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

Navšteva 7 kostolov

Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok Nedele Najsvätejšej Trojice. Treba sa zaregistrovať online. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5.5.2024

5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 5. mája 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok                6. 5. féria

Utorok                   7. 5. féria

Streda                    8. 5. féria

Štvrtok                   9. 5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť(prikázaný sviatok)

Piatok                    10. 5. féria

Sobota                   11. 5. féria

Nedeľa                  12.5.  SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na katolícke masmédia

Budúcu nedeľu počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

a

Štátny sviatok

V stredu 8. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

a

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V nedeľu 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Keďže je nedeľa, poklona bude v čase od 13:00 - 16:15.

a

Prikázaný sviatok - Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. 5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:

  • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 hod.;
  • Katedrála sv. Martina: 18:00 hod. (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

a

Modlitba ruženca

Pozývame veriacich všetkých vekových kategórií v nedeľu 5.5. o 17.30 hod do kostola sv.Michala v Karlovej vsi. Budeme sa modliť Živý ruženec, kde každý účastník predstavuje jedno zrniečko ruženca. Po modlitbe bude malé pohostenie.

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť vo výveske pred kostolom.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 4x50,- 2x20,-€ poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy