Aj toto je blumentálska charita

1.10.2008 H. Grigerová

(alebo – Blumentálci majú srdce)

Pred niekoľkými rokmi z iniciatívy dnes už bývalého blumentálskeho pána farára Herényiho uzavrela blumentálska charita s poisťovňou zmluvu o tzv. „venovom poistení“ pre dve deti v detskom domove. Sú to „dve siroty žijúcich rodičov“, deti o ktoré rodičia nejavia vôbec záujem. Toto sporenie, ktoré raz umožní deťom ľahší vstup do života, sa uskutočňuje ročnými platbami. Každoročne je to 18 000 korún. Popri ostatných aktivitách, na ktoré charita prispieva, a tým, že „žijeme“ vlastne predovšetkým z milodarov, stalo sa to, čoho sme sa obávali – asi pred dvomi-tromi rokmi sa účet začal postupne podozrivo „stenčovať“ a hrozilo, že na zaplatenie poistného, ani na ostatné plánované akcie nebude dosť peňazí… a ak to pôjde takto ďalej, nebudeme môcť zabezpečiť kontinuitu platieb, a všetko úsilie tak vyjde nazmar a ostane len nesplneným snom o pomoci.

Rozhodli sme sa teda napísať prosbu – na vývesku v predsieni kostola aj do farského časopisu, a ostávalo už len dúfať.. Lenže odozva prekonala všetky, aj tie najsmelšie nádeje. Prosba nenechala ľudí ľahostajnými, naopak, účet sa zapĺňal tak, že sme mohli uhradiť nielen tie dve platby, ale uskutočniť aj všetky ostatné plánované aktivity. A ešte nám zostala rezerva aj na ďalší rok. Bolo to také milé a spontánne, že aj dnes sa mi tisnú slzy do očí. Sú to slzy radosti, že v našej farnosti sa našlo a stále je, toľko ľudí s dobrým, chápavým srdcom. Veď odvtedy prichádzajú milodary zase hojnejšie a niekedy už priamo s poznámkou „pre deti z detského domova“, alebo dostaneme obálku a v nej peniaze vložené do hárku papiera s detskou kresbou a nápisom „pre siroty v detskom domove od Jakubka“. Ľudia nezabúdajú a tieto dve deti sa akosi samozrejme a spontánne stali našimi „malými adoptovanými blumentálcami“.
H. Grigerová


Pridané do rubriky charita | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 10 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.