Naša farská knižnica

1.10.2008 redakcia časopisu

Dobrá kniha je nevyhnutným prostriedkom na získavanie vedomostí aj z náboženskej oblasti a neodmysliteľná je pre toho, kto túži po prehlbovaní duchovného života, ale aj naopak, po rozptýlení sa kvalitným čítaním. Tieto potreby sme si v minulosti mohli uspokojiť iba do určitej miery, ako nám to dané okolnosti umožňovali. A niekedy to vôbec nebolo možné. Preto v čase, keď Cirkev u nás opäť nadobudla slobodu, začali vznikať centrá duchovnej kultúry farností – knižnice. A tak v r. 1990 vznikla aj naša knižnica. Takto sa začala písať jej história.

Pôvodný fond vznikal knižnými darmi od jednotlivcov, potom, postupom času úmerne tomu, ako sa rozbiehala práca kresťanských vydavateľstiev, začali sme knihy nakupovať a spracúvať do jednotlivých katalógov: menného, systematického, predmetového a názvového. V tomto mala nezastupiteľné miesto Dr. Kráľová, ktorá zabezpečila aj zariadenie knižnice a rozbehla jej chod, obohatený najmä o časopisecký fond. Vznikla príručná knižnica (diela primárneho charakteru), z ktorej možno požičiavať iba prezenčne, a pre malých čitateľov boli vyčlenené knižky do detského fondu.

V súčasnosti najpodstatnejšia časť akvizície tvorí kúpa slovenskej a českej produkcie, dary len výnimočne. Dnes má farská knižnica 5 000 zväzkov kníh a cca 40 titulov časopisov a približne 4 000 evidovaných čitateľov. Veľkú hodnotu má fond zviazaných časopisov, v ktorom je 10 – 20 ročníkov našich základných kresťanských novín a časopisov i jednotlivo vzácnych exemplárov získaných ako dar. Naša knižnica sa radí k špeciálnym typom knižníc, keďže je založená na kresťanskej báze, musí tomu zodpovedať aj celá orientácia fondu, prístup pracovníkov k čitateľom a v neposlednom rade aj skutočnosť, že poskytované služby sú bezplatné.

Treba tiež povedať, že našimi čitateľmi nie sú len Blumentálci, ale aj návštevníci z iných častí Bratislavy a študenti aj mimo nášho mesta, hoci v poslednom čase je ich málo.

A tak môžeme smelo povedať, že aj farská knižnica patrí do najnovšej histórie Blumentálu.
-ba-


Pridané do rubriky knižnica | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 10 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje blumentálsky zbor.