Oznamy 19.októbra 2008

19.10.2008 Vladimír Sabo

1. Spolok svätého Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha evidovaní na predajni SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD na rok 2009 v predajni Spolku svätého Vojtecha v Bratislave na Kolárskej ulici.

2. Divadelné predstavenie

V nedeľu 19. októbra 2008 o 15.00 hod. vás pozývame na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry na Vajnorskej ulici.

Po predstavení vás pozývame na malé agapé. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčikom prosíme, aby ich priniesli so sebou do Domu kultúry.

3. Sviatosť birmovania 2009

Birmovanci, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v roku 2009 nech sa prihlásia do konca tohto mesiaca vo farskej kancelérii alebo u svojho katechétu. Prípravné stretnutia sa uskutočnia v novembri 2008.

4. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre návštevníkov klubu

V nedeľu 19. októbra si môžu záujemcovia pozrieť videofilm, príbeh z prvej kompletnej dramatizácie Starého zákona , knihu Genezis a to „Stvorenie a Potopa”. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Zmena

Upozorňujeme na zmenu termínu poskytovania služieb psychologickej poradne. Psychologická poradňa bude poskytovať svoje služby každý utorok od 19.oo hod.

Oznam sociálnej poradne

Hľadáme ochotných spolupracovníkov - aktivistov, ktorí by boli ochotní pomáhať a viesť našu sociálnu poradňu a tiež poskytovať služby pri využívaní počítača a internetu.

Oznam sociálnej poradne

V pondelok 20. októbra 2008 nebude sociálna poradňa poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam

Všetky aktuálne informácie nájdete na výveske Charity v predsieni kostola a na novej webovej stránke Charity, www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál