Oznamy 21. decembra 2008

20.12.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

Vo štvrtok slávime slávnosť Narodenia Pána, v piatok sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, v sobotu sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, v nedeľu sviatok Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.

 • 2. Pohreb

Vo veku nedožitých 77. rokov zomrel náš pán kostolník Štefan Farkaš. Pohrebná sv. omša za zosnulého bude v pondelok 22. decembra 2008 o 12.00 hod. v našom kostole a o 14.00 hod. pohrebné obrady v obradnej sieni na Ružinovskom cintoríne.

 • 3. Sviatosť zmierenia

Predvianočnú sv. spoveď si môžete vykonať v našom kostole v pondelok a utorok ráno od 5.30 hod. do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., a ak treba samozrejme aj dlhšie.

 • 4. Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii dnes i počas nastávajúceho týždňa v krstnej kaplnke.

 • 5. Štedrý deň

Na štedrý deň pri ranných sv. omšiach a tiež pri vigílnej sv. omši požehnáme symboly vianoc - jasličky. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť polnočnej sv. omše je príležitosť slávenia sv. omše z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. O 17.00 hod. sa rozoznejú zvony, aby nás pozvali na spoločnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • 6. Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána a taktiež na druhý sviatok vianočný, budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Jasličková pobožnosť bude v piatok na druhý sviatok vianočný 26.decembra 2008 popoludní o 14.30 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

 • 7. Požehnanie vína

Podľa starodávneho zvyku sa vo vinohradníckych farnostiach na sviatok sv. apoštola Jána požehnáva víno. Blumentálska farnosť takou farnosťou bola a preto aj v našom kostole pri ranných sv. omšiach v sobotu 27. decembra 2008 požehnáme plody viníc a práce našich vinohradníkov.

 • 8. Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 28. decembra 2008 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Tu je potrebné, aby pri tejto obnove boli prítomní obaja manželia naraz. Ak to nie je možné, (napr. starostlivosť o malé detí, choroba, atď.,) nech si jednotliví manželia obnovia svoje manželské sľuby spoločne doma.

 • 9. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové vianočné a novoročné číslo Katolických novín a nášho farského časopisu Blumentál.

 • 10. Farská knižnica

Farská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v čase od 22. decembra 2008 do 12. januára 2009 budú vianočné prázdniny. Pracovníčky sa tešia na opätovné stretnutie so všetkými čitateľmi po Novom roku.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 21.12. a počas sviatkov bude klub zatvorený.

 • 12. Zbierka

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať !” Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispievajú ešte osobitnými darmi na náš kostol.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál